بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بفهمی کسی که فکر میکردی با بقیه فرق داره یکیه مثه بقیه...دنیا رو سرت خراب میشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبحالت آدم خودت بودی و حوایت کسی نبود حوایت را هوایی کند!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست فروش های کنـــــــــــــار خیابان مرا دست می اندازند وقتی روسری تو روی دست هایشان مــــــــــــــــی رقصد و بـــــــاد ادای موهای تو را در می آورد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. قَبـل اَز بـودن بـا کسـی اوّل مُطمئـن شـو هَدفـش هَستـی نَـه وَسیلـه ا ش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را تکان میدهم... تا رد بدهم این طناب دار بغض را  که چنگ انداخته به دور گردنم... ناگهان می ترکد در گلویم چیزی انگار این بغض ریشه دوانده است در درونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا... تنهایی های زیادی داره.. اما تنهایی من دنیایی داره...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کن دلم بوی باران بگیرد و این درد جانسوز درمان بگیرد دعا کن دلم رنگ آیینه گردد و تنهایی از عشق پایان بگیرد در حسرت موجم ، باران کفافم نیست درمان درد من ، ِ نم نم باران نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی به خودت میگی من دیگه فراموشش کردم .. اصلا به من چه او الان کجاست و داره چیکار میکنه اما یهو یاد اون روزا یه چیزی رو داخل گلوت میترکونه... که تا اشک نریزی خالی نمیشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مواظب حرفات باش: بعضی از حرفا فقط قابل بخششن ولی فراموش نمیشن... همون حرفایی که دلمو شکس.. :( ♥♡♥♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﺑﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻦ ﺩﻳﮕــﺭ ﺣﺎﻟـــﻡ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته تویه پاییز،باغریبی آشناشی/اماوقتی که بهارشد،یه جوری ازش جداشی/خیلی سخته یه غریبه،به دلت یه وقت بشینه/ بعداون بگه که هرگز،نمیخوادتوروببینه/لحظه هاخاطره اند،زندگی شوق تمنای همین خاطره هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندهایت را بزن، جانانه نگاهش کن، عاشقانه هایت را بگو، فقط آن لباسی که من دوست داشتم برایش نپوش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عاشق بوده اند،نه عاشق میشوند فقط شلوغش میکنند،گنجشکهایی ک یک عمر از این شاخه ب آن شاخه پریدن عادتشان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوستم نداری به کنار اینکه باید خاطراتت فراموش شود به کنار اینکه همه چیز تمام،به کنار فقط... تو بگو من با دعایی که ناخوداگاه برای تو به زبانم می آید چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصـه مـرا خـورد وقتـی دیـدم دسـت بـه سینـه ایستـادی...! تمـام راه را بـرای آغـوشت دویـده بـودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزگارم چه میفهمی؟ از دلتنگی هایم از تنهایی هایم گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم... می فهمی؟؟! فقط خوابت را..........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بفهمی کسی که فکر میکردی با بقیه فرق داره یکیه مثه بقیه...دنیا رو سرت خراب میشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبحالت آدم خودت بودی و حوایت کسی نبود حوایت را هوایی کند!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست فروش های کنـــــــــــــار خیابان مرا دست می اندازند وقتی روسری تو روی دست هایشان مــــــــــــــــی رقصد و بـــــــاد ادای موهای تو را در می آورد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. قَبـل اَز بـودن بـا کسـی اوّل مُطمئـن شـو هَدفـش هَستـی نَـه وَسیلـه ا ش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را تکان میدهم... تا رد بدهم این طناب دار بغض را  که چنگ انداخته به دور گردنم... ناگهان می ترکد در گلویم چیزی انگار این بغض ریشه دوانده است در درونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا... تنهایی های زیادی داره.. اما تنهایی من دنیایی داره...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کن دلم بوی باران بگیرد و این درد جانسوز درمان بگیرد دعا کن دلم رنگ آیینه گردد و تنهایی از عشق پایان بگیرد در حسرت موجم ، باران کفافم نیست درمان درد من ، ِ نم نم باران نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی به خودت میگی من دیگه فراموشش کردم .. اصلا به من چه او الان کجاست و داره چیکار میکنه اما یهو یاد اون روزا یه چیزی رو داخل گلوت میترکونه... که تا اشک نریزی خالی نمیشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مواظب حرفات باش: بعضی از حرفا فقط قابل بخششن ولی فراموش نمیشن... همون حرفایی که دلمو شکس.. :( ♥♡♥♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﺑﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻦ ﺩﻳﮕــﺭ ﺣﺎﻟـــﻡ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته تویه پاییز،باغریبی آشناشی/اماوقتی که بهارشد،یه جوری ازش جداشی/خیلی سخته یه غریبه،به دلت یه وقت بشینه/ بعداون بگه که هرگز،نمیخوادتوروببینه/لحظه هاخاطره اند،زندگی شوق تمنای همین خاطره هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندهایت را بزن، جانانه نگاهش کن، عاشقانه هایت را بگو، فقط آن لباسی که من دوست داشتم برایش نپوش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عاشق بوده اند،نه عاشق میشوند فقط شلوغش میکنند،گنجشکهایی ک یک عمر از این شاخه ب آن شاخه پریدن عادتشان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوستم نداری به کنار اینکه باید خاطراتت فراموش شود به کنار اینکه همه چیز تمام،به کنار فقط... تو بگو من با دعایی که ناخوداگاه برای تو به زبانم می آید چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصـه مـرا خـورد وقتـی دیـدم دسـت بـه سینـه ایستـادی...! تمـام راه را بـرای آغـوشت دویـده بـودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزگارم چه میفهمی؟ از دلتنگی هایم از تنهایی هایم گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم... می فهمی؟؟! فقط خوابت را..........