بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر غریبه ای میتوان خندید... اما فقط در اغوش یک دوست میتوان گریه کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها برای بردن باید برید.بازی حکم نیست اما از بعضی ها باید دل برید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــا ترســـم از اون دنیــــا اینــه کـه مــــردم اینـجــا هـــــم میـــــان اونــــــجا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم نبودنت مث زخم بستر میمونه نه میشه نشست نه میشه خوابید فقط باید سرپا خودتو مشغول کنی تا یادت بره همه چی برای ثانیه ای ی ی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اوني كه اگه بوديم دعامون كرد اگه نبوديم آرزومون كرد اوني كه وقتي بوديم خنديد،وقتي نبوديم ناليد سلامتي اوني كه هر چند دلخور بود ولي واس دلخوشي ما خنديد... . . . . . . ?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ  ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ.... ﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــن ﺷـﺎﺩَﻣــﻮ,,,,, ✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ  ﺻِﺪﺍی ﻧﺎﻟَـــــــم...................آخ خدا....آخ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!اشتباه نکن عزیزم!ازتوحتی متنفرهم نیستم؛ چون تنفرهم یک حسه وتولیاقت هیچ حسی رونداری…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــــلـبـے کہ نمیرسہ بہ اون کہ خواستہ ، بهتره همین الان همین جا وایــــسـہ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن اون پسری باشی که دوس داری فردا دختر خودت باش بااشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشِ تو که باشد ، خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست و تپشِ های قلبت میشود لالاییِ کودکانه ام کنارم بمان ؛ میخواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـُــــو کِهـ میدونِستیــــــ تِکیِهـ گاهــــِ مُحکَـــمِتَمـ بِگو با مَنـــ دیگِهیـ چِرا دِ آخِهـ نوکَرِتَمـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار از جنس بی نهایت است هرچه بر جای خالیش رختم پر نشد!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی رابپذیرحتی اگر گاهی تورابه عمق دریاببرد آن ماهی آسوده که برسطح دریامیبینی مرده است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا کــه دیدمتـــــ دلــــــم مثلــــ قبــلنا نلـــرزیــــد ... فقــــــــط دردمــــــ آومــد از اینــکه ... عمـــرمو بــــرایــــ کســــــــی تــلـف میکردم کــــهـ ارزششو نداشت همــیــــــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگيست تلخ كردن زندگيمان براي كسي كه در دوري ما شيرين ترين لحظات زندگي اش سپري ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــآشــقــه هــرکـــی بــشــی بـهـش نمــی رســی ...! ایــن قــانــونــو تــو یــادم دادی ...! (:

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر غریبه ای میتوان خندید... اما فقط در اغوش یک دوست میتوان گریه کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها برای بردن باید برید.بازی حکم نیست اما از بعضی ها باید دل برید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــا ترســـم از اون دنیــــا اینــه کـه مــــردم اینـجــا هـــــم میـــــان اونــــــجا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم نبودنت مث زخم بستر میمونه نه میشه نشست نه میشه خوابید فقط باید سرپا خودتو مشغول کنی تا یادت بره همه چی برای ثانیه ای ی ی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اوني كه اگه بوديم دعامون كرد اگه نبوديم آرزومون كرد اوني كه وقتي بوديم خنديد،وقتي نبوديم ناليد سلامتي اوني كه هر چند دلخور بود ولي واس دلخوشي ما خنديد... . . . . . . ?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ  ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ.... ﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــن ﺷـﺎﺩَﻣــﻮ,,,,, ✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ  ﺻِﺪﺍی ﻧﺎﻟَـــــــم...................آخ خدا....آخ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!اشتباه نکن عزیزم!ازتوحتی متنفرهم نیستم؛ چون تنفرهم یک حسه وتولیاقت هیچ حسی رونداری…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــــلـبـے کہ نمیرسہ بہ اون کہ خواستہ ، بهتره همین الان همین جا وایــــسـہ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن اون پسری باشی که دوس داری فردا دختر خودت باش بااشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشِ تو که باشد ، خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست و تپشِ های قلبت میشود لالاییِ کودکانه ام کنارم بمان ؛ میخواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـُــــو کِهـ میدونِستیــــــ تِکیِهـ گاهــــِ مُحکَـــمِتَمـ بِگو با مَنـــ دیگِهیـ چِرا دِ آخِهـ نوکَرِتَمـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار از جنس بی نهایت است هرچه بر جای خالیش رختم پر نشد!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی رابپذیرحتی اگر گاهی تورابه عمق دریاببرد آن ماهی آسوده که برسطح دریامیبینی مرده است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا کــه دیدمتـــــ دلــــــم مثلــــ قبــلنا نلـــرزیــــد ... فقــــــــط دردمــــــ آومــد از اینــکه ... عمـــرمو بــــرایــــ کســــــــی تــلـف میکردم کــــهـ ارزششو نداشت همــیــــــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگيست تلخ كردن زندگيمان براي كسي كه در دوري ما شيرين ترين لحظات زندگي اش سپري ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــآشــقــه هــرکـــی بــشــی بـهـش نمــی رســی ...! ایــن قــانــونــو تــو یــادم دادی ...! (: