بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد مادرم برگردد/گونه از بوسه او تر گردد/ باز بینم رخ زیبایش را/ شام هجرانه وی آخر گردد . (سلامتی مادرایی که رفتنو حسرت هر روز ندیدنشونو به دلمون گذاشتن).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی قشنگ گفت حشمت فردوس... اگه تمام کورای دنیا بینا بشن دو تا چیزو نمیتونن ببینن... یکی تو که نمیبینی چقد دوست دارم... یکی من که بجز تو هیچکسو نمیبینم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدما هستن میان تو زندگیت اول خوبن بعد یهو بد میشن ، هی دوباره خوب میشن ، دوباره بد میشن :| اینا هی یکی میاد تو زندگیشون میره... اینارو اذیت نکنین اینا " لاشیــن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدآ جـــون -_- منو اون که دیگه به هم نمیرسیم :( یه کاری کن دیگه نبینمش -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای دلم گلویم تنگ میشد... نفسم بالا نمی آمد و....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق ... صورتی کبود ... چشمانی به خون آغشته .... این بود پایان ! یاد آغازش ، ویرانگری دیگریست ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــجاســـت ای یــار آغـــوش "تــــو"؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـ ـم را لگدمال کرده و رفته‌ای...!  برنگرد و نپرس که چه مرگــ ـم شده است ؟! اینقدر دست روی دلـ ـم نگذار لعنتی...همین که پـــا گذاشته‌ای کافی ست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشـَب از دردِ دِلتنــگـی بـِـه خــدا گفتـَـم : " خدایــآ ، تــورو خــدا آرومـَم کــن " هــه ... خــدارو بــه خودِش قَــسَـم دادَم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها به" بدی" وقتایی که ازشون ناراحتیم نیستن وبه "خوبی" لحظه هایی که باهاشون خوش میگذرونیم هم نیستن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکمی صبر کن نرو بذار ببینمت تورو نکنه تو همون باشی که قلبم عاشقش شد یکمی صبر کن نرو بذار ببینمت تورو نرو یکدفه عاشقت شدم دیدی چی شد ,,,: )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت از من بگذر شاید چون خودش ساده از روی دل دیگران گذر میکند، می پندارد همه مثل او هستند نميداند در مرام ما ما ماندگاری شرط عاشقیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رو می بینی؟  وقتی یکی رو دوست داری اون دوست نداره ، وقتی یکی دوست داره تو دوسش نداری ،  دو نفر هم که همدیگر رو دوست دارن هیچ وقت بهم نمیرسن :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دعا کنی میاید گقتم انکه با دعا بیایدبه نفرینی میرود  خواستی بیایی با دعا نیا . . . با دل بیا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سختــــه هیچ کس! حتـــی یکــــ نفــــر نفهمــــه چی تو دلتــــــ میگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـس...بـگــذاریــد بــرود... مـــانـدن الـتـمـاسـی نـیـسـت؛ بـهـای سنـگینی دادم تــا فـهـمـیـدم کـسـی کـه قـصـد مـانــدن نـدارد رابـاید راهـی کـرد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد مادرم برگردد/گونه از بوسه او تر گردد/ باز بینم رخ زیبایش را/ شام هجرانه وی آخر گردد . (سلامتی مادرایی که رفتنو حسرت هر روز ندیدنشونو به دلمون گذاشتن).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی قشنگ گفت حشمت فردوس... اگه تمام کورای دنیا بینا بشن دو تا چیزو نمیتونن ببینن... یکی تو که نمیبینی چقد دوست دارم... یکی من که بجز تو هیچکسو نمیبینم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدما هستن میان تو زندگیت اول خوبن بعد یهو بد میشن ، هی دوباره خوب میشن ، دوباره بد میشن :| اینا هی یکی میاد تو زندگیشون میره... اینارو اذیت نکنین اینا " لاشیــن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدآ جـــون -_- منو اون که دیگه به هم نمیرسیم :( یه کاری کن دیگه نبینمش -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای دلم گلویم تنگ میشد... نفسم بالا نمی آمد و....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق ... صورتی کبود ... چشمانی به خون آغشته .... این بود پایان ! یاد آغازش ، ویرانگری دیگریست ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــجاســـت ای یــار آغـــوش "تــــو"؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـ ـم را لگدمال کرده و رفته‌ای...!  برنگرد و نپرس که چه مرگــ ـم شده است ؟! اینقدر دست روی دلـ ـم نگذار لعنتی...همین که پـــا گذاشته‌ای کافی ست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشـَب از دردِ دِلتنــگـی بـِـه خــدا گفتـَـم : " خدایــآ ، تــورو خــدا آرومـَم کــن " هــه ... خــدارو بــه خودِش قَــسَـم دادَم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها به" بدی" وقتایی که ازشون ناراحتیم نیستن وبه "خوبی" لحظه هایی که باهاشون خوش میگذرونیم هم نیستن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکمی صبر کن نرو بذار ببینمت تورو نکنه تو همون باشی که قلبم عاشقش شد یکمی صبر کن نرو بذار ببینمت تورو نرو یکدفه عاشقت شدم دیدی چی شد ,,,: )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت از من بگذر شاید چون خودش ساده از روی دل دیگران گذر میکند، می پندارد همه مثل او هستند نميداند در مرام ما ما ماندگاری شرط عاشقیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رو می بینی؟  وقتی یکی رو دوست داری اون دوست نداره ، وقتی یکی دوست داره تو دوسش نداری ،  دو نفر هم که همدیگر رو دوست دارن هیچ وقت بهم نمیرسن :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دعا کنی میاید گقتم انکه با دعا بیایدبه نفرینی میرود  خواستی بیایی با دعا نیا . . . با دل بیا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سختــــه هیچ کس! حتـــی یکــــ نفــــر نفهمــــه چی تو دلتــــــ میگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـس...بـگــذاریــد بــرود... مـــانـدن الـتـمـاسـی نـیـسـت؛ بـهـای سنـگینی دادم تــا فـهـمـیـدم کـسـی کـه قـصـد مـانــدن نـدارد رابـاید راهـی کـرد...