بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزایِ خــوب میاد .. منتها چین ساخته که اَرزون درآد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور ما نمی شود.در سر ما نمی رود کز گذر سینه ما یار دگر گذرکند...... ....سینه تو اما گذرگاه بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیانت ، هزار راه هست اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش هیچ اهمیت ندارد خودت هرجای دنیاکه میخواهی باش همین مرابس که حس بودنت همیشه هست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم تمام حرفهای من است...سکوتم راگوش کن ،گریه ات میگیرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم لايق شكو فه هاي اجابت نيست...اما هر دو دستم را به دعا بر ميدارم...تا هر كجا كه ارامش و خوشبختي هست انجا باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیزی موقعی داره نفس هم که باشی دیربیایی رفته ام نفسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صب ک ساعت گوشیم زنگ میخوره . ب این فکر میکنم ک تو از ساعت هم کمتری ینی؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در برابر این همه نامردی که در حقم شد ، سکوتت حرف قشنگی نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم حواسشان پرت است.......گاهی همدیگر را میفشارند ......اندوه کمی نیست نبودن دستهایت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : بیا گفت: پاهایم یخ زده رفتم به پایش سوختم ...... گرم شد اما به سوی دیگری رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتون تا حرف عشق به میون میومد میگفتیم عشق یعنی لیلی مجنون اما الان تا حرف عشق به میان میاد میگن احسان سولماز تو برنامه ماه عسل اورده بودنشون یادتونه که یاد بگیرن اقایون امروزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگو چرا...؟ ارام نگاه میکنی پس چرا  من ویران میشوم...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـغرور تـر از آنـم کـه التـماسـت کـنم بـمانـی امــا  بـغـض،  یــعنی: نـــــــــــرو ..... بــفــهـم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت خواستی ببینی کسی دوستت داره.  توی چشماش زل بزن تا عشقو توی چشاش ببینی اگه نگات کرد عاشقته اگه خجالت کشید برات میمره اگه سرشو انداخت پایین و یه لحظه رفت تو فکر بدون که بدون تو میمیره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسوزان مرا هیچ عیبت نمیکنم امابدان این آتش دامن تورا هم خواهدگرفت .... وقتی به قلبم برسد..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزایِ خــوب میاد .. منتها چین ساخته که اَرزون درآد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور ما نمی شود.در سر ما نمی رود کز گذر سینه ما یار دگر گذرکند...... ....سینه تو اما گذرگاه بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیانت ، هزار راه هست اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش هیچ اهمیت ندارد خودت هرجای دنیاکه میخواهی باش همین مرابس که حس بودنت همیشه هست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم تمام حرفهای من است...سکوتم راگوش کن ،گریه ات میگیرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم لايق شكو فه هاي اجابت نيست...اما هر دو دستم را به دعا بر ميدارم...تا هر كجا كه ارامش و خوشبختي هست انجا باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیزی موقعی داره نفس هم که باشی دیربیایی رفته ام نفسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صب ک ساعت گوشیم زنگ میخوره . ب این فکر میکنم ک تو از ساعت هم کمتری ینی؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در برابر این همه نامردی که در حقم شد ، سکوتت حرف قشنگی نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم حواسشان پرت است.......گاهی همدیگر را میفشارند ......اندوه کمی نیست نبودن دستهایت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : بیا گفت: پاهایم یخ زده رفتم به پایش سوختم ...... گرم شد اما به سوی دیگری رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتون تا حرف عشق به میون میومد میگفتیم عشق یعنی لیلی مجنون اما الان تا حرف عشق به میان میاد میگن احسان سولماز تو برنامه ماه عسل اورده بودنشون یادتونه که یاد بگیرن اقایون امروزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگو چرا...؟ ارام نگاه میکنی پس چرا  من ویران میشوم...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـغرور تـر از آنـم کـه التـماسـت کـنم بـمانـی امــا  بـغـض،  یــعنی: نـــــــــــرو ..... بــفــهـم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت خواستی ببینی کسی دوستت داره.  توی چشماش زل بزن تا عشقو توی چشاش ببینی اگه نگات کرد عاشقته اگه خجالت کشید برات میمره اگه سرشو انداخت پایین و یه لحظه رفت تو فکر بدون که بدون تو میمیره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسوزان مرا هیچ عیبت نمیکنم امابدان این آتش دامن تورا هم خواهدگرفت .... وقتی به قلبم برسد..