بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که بی تفاوتی هایت را با جای خالی أم حس کنی وشاید در دلت بگویی؛"کاش اینجا بود" آن وقت است که میفهمی چه زود دیر میشود و من حتی به خوابت هم نمی آیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه ام را هر چقدر که حساب میکنم باز کم می اورم... سودی را که گفته بودی از باورت نقد ویکجا دادی ام! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم ... بی دعوت می آید... بی منت می ماند... و بی خبر می رود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میتونم! میونم به زور عکساتم که شده چهرت و فراموش نکنم! اما این خیابان های لعنتی , این روزهای خاص نمیتوانند همش فریاد میزنند : یادم تورا فراموش بیا و دهنشون و ببند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

· ﻭﻗـــﺘـﯽ ﺟـــﻨﮕﯿــﺪﯼ ﻭ ﻧﺸــﺪ ﺑـــﺎﯾــﺪ ﺭﻓــــﺖ . . . ! ﺗـــﺎ ﻧﺒــﻮﺩﻧــﺖ ﺑــُﻐــﺾ ﺷـــﻮﺩ ﻧـــﻪ ﺑـــُﻮﺩﻧــــﺖ . . . /_

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مريضم... چشمهايم درد مي كند... تب دارم... اين همه صغري كبري چيدن نمي خواهد تو نيستي  دارم مي ميرم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لحظه ها بی تو خاموش شده اند.....چراغی روشن کن! من از بی تو بودن می ترسم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اوج تنهایی چه وقتاییه؟؟؟ درست وقتیه ک گوشیتو برمیداری و یه اس ام اس مینویسی و میری تو مخاطبین اما کسی رو پیدا نمیکنی ک براش بفرستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطب نمایی خواهم ساخت... شمالش چشمان تو ،جنوبش قلب من شرق وغرب را بیخیال میشویم اگر عشق باشد هر سو مال ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایند آنهایی که میگفتند: کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد... ای بی انصافان! پس چرا من به او نرسیدم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار تنهاییم را با کسی قسمت نخواهم کرد یکبار تقسیم کردم دوبرابر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که همدم تنهاییشون فقط و فقط یه گوشیه و یه هندزفزی...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دوتا اشک ، یکی اشکی که عروس وسط رقص ریخت و همه گفتن اشک شوقه ، یکی اشکی که ده متر اون طرف تر از چشم جونی سرازیر شد که داشت به عروس قصه هاش نگاه میکرد که واسه بی پولی نتونست بهش برسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی اصلا هم عجیب نیست تنهایی یکی شبیه من است که نمیداند امروز چند شنبه است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افســـــردگی واقعــــی اونجـــــا شـــروع میـــشه که از صــدای خنــــده اطرافـــــــیانت میـــفهمی کـــه تــــوام بــاید بخــندی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکن توی دنیا تنهایی فکر کن ی تنها هست که  تو براش ی دنیایی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که بی تفاوتی هایت را با جای خالی أم حس کنی وشاید در دلت بگویی؛"کاش اینجا بود" آن وقت است که میفهمی چه زود دیر میشود و من حتی به خوابت هم نمی آیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه ام را هر چقدر که حساب میکنم باز کم می اورم... سودی را که گفته بودی از باورت نقد ویکجا دادی ام! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم ... بی دعوت می آید... بی منت می ماند... و بی خبر می رود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میتونم! میونم به زور عکساتم که شده چهرت و فراموش نکنم! اما این خیابان های لعنتی , این روزهای خاص نمیتوانند همش فریاد میزنند : یادم تورا فراموش بیا و دهنشون و ببند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

· ﻭﻗـــﺘـﯽ ﺟـــﻨﮕﯿــﺪﯼ ﻭ ﻧﺸــﺪ ﺑـــﺎﯾــﺪ ﺭﻓــــﺖ . . . ! ﺗـــﺎ ﻧﺒــﻮﺩﻧــﺖ ﺑــُﻐــﺾ ﺷـــﻮﺩ ﻧـــﻪ ﺑـــُﻮﺩﻧــــﺖ . . . /_

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مريضم... چشمهايم درد مي كند... تب دارم... اين همه صغري كبري چيدن نمي خواهد تو نيستي  دارم مي ميرم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لحظه ها بی تو خاموش شده اند.....چراغی روشن کن! من از بی تو بودن می ترسم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اوج تنهایی چه وقتاییه؟؟؟ درست وقتیه ک گوشیتو برمیداری و یه اس ام اس مینویسی و میری تو مخاطبین اما کسی رو پیدا نمیکنی ک براش بفرستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطب نمایی خواهم ساخت... شمالش چشمان تو ،جنوبش قلب من شرق وغرب را بیخیال میشویم اگر عشق باشد هر سو مال ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایند آنهایی که میگفتند: کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد... ای بی انصافان! پس چرا من به او نرسیدم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار تنهاییم را با کسی قسمت نخواهم کرد یکبار تقسیم کردم دوبرابر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که همدم تنهاییشون فقط و فقط یه گوشیه و یه هندزفزی...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دوتا اشک ، یکی اشکی که عروس وسط رقص ریخت و همه گفتن اشک شوقه ، یکی اشکی که ده متر اون طرف تر از چشم جونی سرازیر شد که داشت به عروس قصه هاش نگاه میکرد که واسه بی پولی نتونست بهش برسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی اصلا هم عجیب نیست تنهایی یکی شبیه من است که نمیداند امروز چند شنبه است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افســـــردگی واقعــــی اونجـــــا شـــروع میـــشه که از صــدای خنــــده اطرافـــــــیانت میـــفهمی کـــه تــــوام بــاید بخــندی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکن توی دنیا تنهایی فکر کن ی تنها هست که  تو براش ی دنیایی