بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید آرامش کسی را فرو ریخت ، تنها برای اینکه بفهمد تنها نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو آغاز می کنم من روزهای زرد را / اشک و آه و ناله ها و درد را می نویسم بی تو بودن های من پایانم است / بی تو حامل می شوم اندوه و اشک سرد را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی میگذرد از تو ندارم خبری ،چه کنم ناله من هیچ ندارد اثری، شب وروز از غم تو پریشان حالم، نه نشانی ز تو آمد نه پیامی جانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم میرسانیم، نمیدانم آن سو برای تو تکه چوبی هست یا نه؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیدم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهاییست ، و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری! تنهتنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست / گر در این خلوت بمیرم هیچ کس آگاه نیست / من دراین دنیا به جز سایه ندارم همدمی / این رفیق نیمه راه هم گاه هست و گاه نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت آن نیست که تنها باشی ، فارغ از فتنه فردا باشی ، غربت آن است که چون قطره ی آب در پی دریا باشی. غربت آن است که مثل من و دل در میان همه کس یکه و تنها باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بدانم نیستی غمی نیست ز تنهایی …. اینکه هستی و تنهایم غم دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری از این دیده ، اما باز یادت میکنم / حرمت این آشنایی فرش راهت میکنم در فراقت ، غم حصار خنده هایم را شکست / باز هم از انتهای دل صدایت میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیرگاهیست که تنها شده ام ، قصه ی غربت صحرا شده ام ،  من که بی تاب شقایق بودم ، همدم سردی یخ ها شده ام ،  کاش چشمان مرا خاک کنید ، تا نبینم که چه تنها شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که تنهایی تو را آزار میدهد ، به خاطر بیاور که خدا بهترین های دنیا را تنها آفریده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبال! بزن، بزن که نابود شدم بر " تار " غروب زندگی، " پود " شدم عمرم همه رفت، خفته در کوره ی مرگ آتش زده ، استخوان بی دود شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم / رنجیدن و اضطراب را فهمیدم در چشم تو عشق را ندیدم اما / معنای دل کباب را فهمیدم هر روز خطاهای تو را بخشیدم / تا بخشش بی حساب را بخشیدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و این خود شعر بلندی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دیگر بدون تو گذشت و دوباره یک قطره اشک دیگر از چشمانم سرازیر شد  و همچنان لحظه های بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه ها را قدم بزنم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید آرامش کسی را فرو ریخت ، تنها برای اینکه بفهمد تنها نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو آغاز می کنم من روزهای زرد را / اشک و آه و ناله ها و درد را می نویسم بی تو بودن های من پایانم است / بی تو حامل می شوم اندوه و اشک سرد را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی میگذرد از تو ندارم خبری ،چه کنم ناله من هیچ ندارد اثری، شب وروز از غم تو پریشان حالم، نه نشانی ز تو آمد نه پیامی جانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم میرسانیم، نمیدانم آن سو برای تو تکه چوبی هست یا نه؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیدم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهاییست ، و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری! تنهتنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست / گر در این خلوت بمیرم هیچ کس آگاه نیست / من دراین دنیا به جز سایه ندارم همدمی / این رفیق نیمه راه هم گاه هست و گاه نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت آن نیست که تنها باشی ، فارغ از فتنه فردا باشی ، غربت آن است که چون قطره ی آب در پی دریا باشی. غربت آن است که مثل من و دل در میان همه کس یکه و تنها باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بدانم نیستی غمی نیست ز تنهایی …. اینکه هستی و تنهایم غم دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری از این دیده ، اما باز یادت میکنم / حرمت این آشنایی فرش راهت میکنم در فراقت ، غم حصار خنده هایم را شکست / باز هم از انتهای دل صدایت میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیرگاهیست که تنها شده ام ، قصه ی غربت صحرا شده ام ،  من که بی تاب شقایق بودم ، همدم سردی یخ ها شده ام ،  کاش چشمان مرا خاک کنید ، تا نبینم که چه تنها شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که تنهایی تو را آزار میدهد ، به خاطر بیاور که خدا بهترین های دنیا را تنها آفریده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبال! بزن، بزن که نابود شدم بر " تار " غروب زندگی، " پود " شدم عمرم همه رفت، خفته در کوره ی مرگ آتش زده ، استخوان بی دود شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدم و عذاب را فهمیدم / رنجیدن و اضطراب را فهمیدم در چشم تو عشق را ندیدم اما / معنای دل کباب را فهمیدم هر روز خطاهای تو را بخشیدم / تا بخشش بی حساب را بخشیدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و این خود شعر بلندی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دیگر بدون تو گذشت و دوباره یک قطره اشک دیگر از چشمانم سرازیر شد  و همچنان لحظه های بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه ها را قدم بزنم…