بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لیمو شیرین زندگی تو بودم تموم شیرینی های زندگیمو به تو دادم اماچه زود تلخ شدم و چه ساده منو دور انداختی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بر مرغان دریایی امیرم بی تو در زندان تنهایی اسیرم با تو در کاخ وفا ارباب عشقم بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پندار تو جهانم زیباست  جامه ام دیباست  دیده ام بیناست زبانم گویاست  قفسم هم طلاست به این ارزد که دلم تنهاست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون دنیا تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق است و عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی گاهی وقتا تقدیر ما نیست ترجیح ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توای تنها ببین من را کنار مرز تنهایی تنم خسته رهم خسته دلم دراوج تنهایی زتنها بودنم ای دل خلاصی نیست باور کن رهایی را نمی بینم زدست دیو تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدونت روز و شب افتاده ام در دام تنهایی و تن خسته تر از پاییزم از انجام تنهایی دلم با یاد عشقت می تپد هر دم دراین سینه اگر در سر پرم هر لحظه از ابهام تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیواری ساخته ام از جنس غرور با بافته ای از باورهایم تا در روزهای تنهایی و دلتنگی به آن تکیه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره تنهایی این عروس نگون بخت آه  و اشک را دوست ندارد و شکستن سکوتش میداند عادت دشمن است دل ناامید امیدوار میرود و باز تنهایی می ماند و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهمم ! و فهمیدم تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشد به شرط اینکه درکش کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من تنها بگو این قصه را با من تنها خدا این بنده را ای خدا تنها تویی تنها منم من به تنهایی تو سر میزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها باش و من تنهای تنها که دارم وقت تنهایی سخن ها نگاه عاشقم تا آسمانهاست مرا تا عرش اعلا نردبان هاست نماز خلوتم را صد قنوت است کلام شعر تنهایی سکوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا نخواستیم یار بی معرفت تنهایی بهتره درد بی کسی نخواستیم شفاعت تنهایی بهتره یک عمر بودیم در پی یار باوفا اما ندیدیم به غیر از جفا تنهایی بهتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاری کن مرا جانا که من پابند پاییزیم و آهنگ غزل های جوانم گریه می خواهد چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی که حتی گریه های بی امانم گریه می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت شهر عشق شهر اول : نگاه و دلربایی شهر دوم : دیدار و آشنایی شهر سوم : روزهای شیرین و طلایی شهر چهارم : بهانه  فکر جدایی شهر پنجم : بی وفایی شهر ششم : دوری و بی اعتنایی شهر هفتم : اشک ، آه ، تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غریبانه ترین لحظه ی تنهایی خود چشم هایم را که در آن دریایی از محبت موج می زند به تو خواهم بخشید تا هیچ گاه به پاکی احساسم شک نکنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لیمو شیرین زندگی تو بودم تموم شیرینی های زندگیمو به تو دادم اماچه زود تلخ شدم و چه ساده منو دور انداختی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بر مرغان دریایی امیرم بی تو در زندان تنهایی اسیرم با تو در کاخ وفا ارباب عشقم بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پندار تو جهانم زیباست  جامه ام دیباست  دیده ام بیناست زبانم گویاست  قفسم هم طلاست به این ارزد که دلم تنهاست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون دنیا تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق است و عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی گاهی وقتا تقدیر ما نیست ترجیح ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توای تنها ببین من را کنار مرز تنهایی تنم خسته رهم خسته دلم دراوج تنهایی زتنها بودنم ای دل خلاصی نیست باور کن رهایی را نمی بینم زدست دیو تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدونت روز و شب افتاده ام در دام تنهایی و تن خسته تر از پاییزم از انجام تنهایی دلم با یاد عشقت می تپد هر دم دراین سینه اگر در سر پرم هر لحظه از ابهام تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیواری ساخته ام از جنس غرور با بافته ای از باورهایم تا در روزهای تنهایی و دلتنگی به آن تکیه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره تنهایی این عروس نگون بخت آه  و اشک را دوست ندارد و شکستن سکوتش میداند عادت دشمن است دل ناامید امیدوار میرود و باز تنهایی می ماند و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهمم ! و فهمیدم تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشد به شرط اینکه درکش کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من تنها بگو این قصه را با من تنها خدا این بنده را ای خدا تنها تویی تنها منم من به تنهایی تو سر میزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها باش و من تنهای تنها که دارم وقت تنهایی سخن ها نگاه عاشقم تا آسمانهاست مرا تا عرش اعلا نردبان هاست نماز خلوتم را صد قنوت است کلام شعر تنهایی سکوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا نخواستیم یار بی معرفت تنهایی بهتره درد بی کسی نخواستیم شفاعت تنهایی بهتره یک عمر بودیم در پی یار باوفا اما ندیدیم به غیر از جفا تنهایی بهتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاری کن مرا جانا که من پابند پاییزیم و آهنگ غزل های جوانم گریه می خواهد چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی که حتی گریه های بی امانم گریه می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت شهر عشق شهر اول : نگاه و دلربایی شهر دوم : دیدار و آشنایی شهر سوم : روزهای شیرین و طلایی شهر چهارم : بهانه  فکر جدایی شهر پنجم : بی وفایی شهر ششم : دوری و بی اعتنایی شهر هفتم : اشک ، آه ، تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غریبانه ترین لحظه ی تنهایی خود چشم هایم را که در آن دریایی از محبت موج می زند به تو خواهم بخشید تا هیچ گاه به پاکی احساسم شک نکنی