بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد عشق تنفر نیست بی تفاوتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرکه شدی, متنفر بمان! چون زمانی که ازکسی تنفر پیداکردی, مطمئن باش لایق همان حس هست نه بیشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه چیزی را بدست می آوریم که از آن گریزان بوده ایم, هرگاه خیالی در قلب ما بصورت آرزویی در امد, باید برای همیشه با آن وداع کنیم از چیزی متنفر باش تا همان چیز را بدست اوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده‌ام که نفرت هم مثل دیگر احساسات ، مثل عشق ، قیمت دارد !تنفر را هم نباید خرج هر کسی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنفر زمانی وجود دارد که احساسی در میان باشد دیگر متنفر نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دوس داری جای کسی باشی ک یه زمانی ازش متنفر بودی! چون اون کسی رو داره که تو آرزوش رو داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست میگویند عشق اول چیز دیگریست. از خودم متنفر میشوم وقتی در آغوش دیگری به تو فکر میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر با ذره ذره وجودت از من متنفر باشی، با تمام قطره قطره خونم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمیتواند در مسیر تلاش و کوشش باقی بماند در حالی که از آن کار متنفر است ناپلون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم هرگز مرا نوازش نکرد و من متنفر از او، بی آنکه بفهمم پدرم نمیخواست دست های پینه بسته اش مرا آزاردهد… پدرم رفت، اما گریه های من بند نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچی به اندازه ی سوسک متنفر نبودم تا تو اومدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه لک لکی زیبا آمدم اماحیف لالایی شب هایم را جغدها خواندند برای عشق آمدم اما حیف تنفر را پیش از هر چیز آموختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم متنفر نباش من بهت خیانت نکردم وقتی خواستم بیام تو بغلت تو جاخالی دادی و اونوقت یکی دیگه بغلم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانون نانوشته هست که میگه هر چی بیشتر متنفر شی, بیشتر عاشق طرف میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو ثروتمند باشی سرما یک نوع تفریح میشود تا پالتو پوست بخریخودت راگرم کنی و ته اسکی بروی اگر فقیر باشی برعکسسرما بدبختی میشود و ان وقت یاد میگیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد عشق تنفر نیست بی تفاوتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرکه شدی, متنفر بمان! چون زمانی که ازکسی تنفر پیداکردی, مطمئن باش لایق همان حس هست نه بیشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه چیزی را بدست می آوریم که از آن گریزان بوده ایم, هرگاه خیالی در قلب ما بصورت آرزویی در امد, باید برای همیشه با آن وداع کنیم از چیزی متنفر باش تا همان چیز را بدست اوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده‌ام که نفرت هم مثل دیگر احساسات ، مثل عشق ، قیمت دارد !تنفر را هم نباید خرج هر کسی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنفر زمانی وجود دارد که احساسی در میان باشد دیگر متنفر نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دوس داری جای کسی باشی ک یه زمانی ازش متنفر بودی! چون اون کسی رو داره که تو آرزوش رو داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست میگویند عشق اول چیز دیگریست. از خودم متنفر میشوم وقتی در آغوش دیگری به تو فکر میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر با ذره ذره وجودت از من متنفر باشی، با تمام قطره قطره خونم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمیتواند در مسیر تلاش و کوشش باقی بماند در حالی که از آن کار متنفر است ناپلون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم هرگز مرا نوازش نکرد و من متنفر از او، بی آنکه بفهمم پدرم نمیخواست دست های پینه بسته اش مرا آزاردهد… پدرم رفت، اما گریه های من بند نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچی به اندازه ی سوسک متنفر نبودم تا تو اومدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه لک لکی زیبا آمدم اماحیف لالایی شب هایم را جغدها خواندند برای عشق آمدم اما حیف تنفر را پیش از هر چیز آموختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم متنفر نباش من بهت خیانت نکردم وقتی خواستم بیام تو بغلت تو جاخالی دادی و اونوقت یکی دیگه بغلم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانون نانوشته هست که میگه هر چی بیشتر متنفر شی, بیشتر عاشق طرف میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو ثروتمند باشی سرما یک نوع تفریح میشود تا پالتو پوست بخریخودت راگرم کنی و ته اسکی بروی اگر فقیر باشی برعکسسرما بدبختی میشود و ان وقت یاد میگیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی