بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم از من متنفری؟! منم اگه فرصت این همه فکر کردن به تو رو پیدا میکردم، حتماً ازت متنفر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یاد گرفتم نباید تو زندگیم از کسی متنفر باشم, ولی بعضی وقتا بعضی آدما نمیزارن به آموخته هام پایبند بمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه نفر بهت خیانت کنه ازش متنفر میشی… اما اگه یه نفر به خاطر تو به یه نفر دیگه خیانت کنه عاشقش میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن اگر جاذبه را درست می فهمید معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در دفتر خاطراتش نمی نوشت: اشک های من هم / به زمین می افتاد اما تو سیب را ترجیح دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به یه سریا گفت: عزیزم درسته من آدم با احساسی ام، اما خب تنفرم یه حسه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انقدر بزرگت نکرده بودم که برای پس دادن جایگاهت به اندازه ی خودم دست بزنم کاش انقدر دوستت نداشتم که برای .حو شدنت دست به دامن تنفر شم کاش انقدر پشیمان نبودم.فقط همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از دشمنانت متنفر نباش. این تنفر بر روی قضاوتت تاثیر می ذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۴سطح کوتاهی مو: تنفر پشیمونی ناراحتی کنار اومدن با موضوع و پذیرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، زندانی تنفر و تعصبات خودش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از این حس ششم زنانه ام متنفر میشوم آنقدر قوی است که دلم می خواهد ندانم که و ندانم که و ندانم که دنیا برای من بدون این حس قوی جای بهتری میشد قطعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا سرحد مرگ متنفر بودن تاوانی است که برای تا سرحد مرگ دوست داشتن می پردازید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکنی از تو تنفر دارم؟؟ اشتباه میکنی من به تو فکر هم نمیکنم چون تنفر هم یه نوع احساسه و تو لیاقت هیچ احساسی رو نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول ندارم این قانون رو هر کنشی واکنشی دارد. من عاشقش بودم و او متنفر از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه عمیقى است بین تنفر ، عشق و چشم درتنفر چشم مى بندى و مى گذرى درعشق چشم مى بندى و مى مانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیی تویی که منو به بی احساسی محکوم کردیی اینو بدون که لایق هیچ حسی از طرفه من نبودی حتی تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمتر بترسید؛ بیشتر امیدوار باشید کمتر بخورید، بیشتر بجوید کمتر آه بکشید، بیشتر نفس بکشید کمتر متنفر باشید، بیشتر عشق بورزید و بعد خواهید دید که همه چیزهای خوب از آن شما خواهد شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم از من متنفری؟! منم اگه فرصت این همه فکر کردن به تو رو پیدا میکردم، حتماً ازت متنفر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یاد گرفتم نباید تو زندگیم از کسی متنفر باشم, ولی بعضی وقتا بعضی آدما نمیزارن به آموخته هام پایبند بمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه نفر بهت خیانت کنه ازش متنفر میشی… اما اگه یه نفر به خاطر تو به یه نفر دیگه خیانت کنه عاشقش میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن اگر جاذبه را درست می فهمید معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در دفتر خاطراتش نمی نوشت: اشک های من هم / به زمین می افتاد اما تو سیب را ترجیح دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به یه سریا گفت: عزیزم درسته من آدم با احساسی ام، اما خب تنفرم یه حسه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انقدر بزرگت نکرده بودم که برای پس دادن جایگاهت به اندازه ی خودم دست بزنم کاش انقدر دوستت نداشتم که برای .حو شدنت دست به دامن تنفر شم کاش انقدر پشیمان نبودم.فقط همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از دشمنانت متنفر نباش. این تنفر بر روی قضاوتت تاثیر می ذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۴سطح کوتاهی مو: تنفر پشیمونی ناراحتی کنار اومدن با موضوع و پذیرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، زندانی تنفر و تعصبات خودش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از این حس ششم زنانه ام متنفر میشوم آنقدر قوی است که دلم می خواهد ندانم که و ندانم که و ندانم که دنیا برای من بدون این حس قوی جای بهتری میشد قطعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا سرحد مرگ متنفر بودن تاوانی است که برای تا سرحد مرگ دوست داشتن می پردازید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکنی از تو تنفر دارم؟؟ اشتباه میکنی من به تو فکر هم نمیکنم چون تنفر هم یه نوع احساسه و تو لیاقت هیچ احساسی رو نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول ندارم این قانون رو هر کنشی واکنشی دارد. من عاشقش بودم و او متنفر از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه عمیقى است بین تنفر ، عشق و چشم درتنفر چشم مى بندى و مى گذرى درعشق چشم مى بندى و مى مانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیی تویی که منو به بی احساسی محکوم کردیی اینو بدون که لایق هیچ حسی از طرفه من نبودی حتی تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمتر بترسید؛ بیشتر امیدوار باشید کمتر بخورید، بیشتر بجوید کمتر آه بکشید، بیشتر نفس بکشید کمتر متنفر باشید، بیشتر عشق بورزید و بعد خواهید دید که همه چیزهای خوب از آن شما خواهد شد