بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیل که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد این است که می خواهد دقیقاً مثل تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته شدم از روزی که تو را نداشتم مجنون تر شدم که مرا میخواستی پریشان تر شدم که عاشقت بود از خودم متنفر شدم که به تو نگفتم و تو رفته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جاییه که اگه کسی از کسی متنفر شد.. وبسایتشو هک میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف لرزشی روی میز کنار تختم میفتد از این صدا متنفر بودم اما چشم هایم را میمالم تا لود شود آرزو می کنم کاش تو باشی سکوت می کنم، آرزوی بی جایی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواستی یکی رو خورد کنی ازش متنفر نباش نسبت بهش بی تفاوت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمتر بترسید؛ بیشتر امیدوار باشید کمتر بخورید، بیشتر بجوید کمتر آه بکشید، بیشتر نفس بکشید کمتر متنفر باشید، بیشتر عشق بورزید و بعد خواهید دید که همه چیزهای خوب از آن شما خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه کس عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن واز هیچ کس متنفر نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفر از گذر زمانی رو که بهت میگن دردت یادت میره این زمان فقط لالت میکنه بفهم لعنتی لال میشیی نه اینکه فراموش کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه متنفر باش نه از گناهکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی را دوست داشتم که فکر میکردم دوستم نداره ازش دوری میکردم وقتی فهمیدم دوستم داشته دیگه دیر شده بود چون دیگه دوستم نداشت ازم متنفر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست بدار از تنفر متنفر باش به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند وقتی ندارم، زیرا گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه روزی همه دوستت داشتن بدون من با اونهام اگر یه روزی همه عاشقت شدن بدون من با اونهام اگه یه روزی همه ازت متنفر شدن بدون من دیگه با اونا نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است دیگران از ما بخاطر آنچه هستیم متنفر باشند، تا بخاطر آنچه که نیستیم دوستمان داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دوسم داشته باشی چه ازم متنفر باشی درهر صورت بهم لطف داری چون اگه دوسم داشته باشی تو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پسر می تواند کاری کند که از همه مرد ها متنفر شوی اما یک مرد می تواند کاری کند که بفهمی همه ی مردها مثل هم نیستند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیل که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد این است که می خواهد دقیقاً مثل تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته شدم از روزی که تو را نداشتم مجنون تر شدم که مرا میخواستی پریشان تر شدم که عاشقت بود از خودم متنفر شدم که به تو نگفتم و تو رفته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جاییه که اگه کسی از کسی متنفر شد.. وبسایتشو هک میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف لرزشی روی میز کنار تختم میفتد از این صدا متنفر بودم اما چشم هایم را میمالم تا لود شود آرزو می کنم کاش تو باشی سکوت می کنم، آرزوی بی جایی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواستی یکی رو خورد کنی ازش متنفر نباش نسبت بهش بی تفاوت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمتر بترسید؛ بیشتر امیدوار باشید کمتر بخورید، بیشتر بجوید کمتر آه بکشید، بیشتر نفس بکشید کمتر متنفر باشید، بیشتر عشق بورزید و بعد خواهید دید که همه چیزهای خوب از آن شما خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه کس عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن واز هیچ کس متنفر نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفر از گذر زمانی رو که بهت میگن دردت یادت میره این زمان فقط لالت میکنه بفهم لعنتی لال میشیی نه اینکه فراموش کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه متنفر باش نه از گناهکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی را دوست داشتم که فکر میکردم دوستم نداره ازش دوری میکردم وقتی فهمیدم دوستم داشته دیگه دیر شده بود چون دیگه دوستم نداشت ازم متنفر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست بدار از تنفر متنفر باش به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند وقتی ندارم، زیرا گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه روزی همه دوستت داشتن بدون من با اونهام اگر یه روزی همه عاشقت شدن بدون من با اونهام اگه یه روزی همه ازت متنفر شدن بدون من دیگه با اونا نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است دیگران از ما بخاطر آنچه هستیم متنفر باشند، تا بخاطر آنچه که نیستیم دوستمان داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دوسم داشته باشی چه ازم متنفر باشی درهر صورت بهم لطف داری چون اگه دوسم داشته باشی تو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پسر می تواند کاری کند که از همه مرد ها متنفر شوی اما یک مرد می تواند کاری کند که بفهمی همه ی مردها مثل هم نیستند