بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تلافی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق شده ای که آدم لذت میبرد از این همه خیانت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کامل شده ای . . . دیگر به تو نمیــرسد کسی ! چند واحد پاس کرده ای ؟! چند سال برای خیانت خوانده ای ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رو می بینی ؟ حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره ولی محبت خیانت میاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ماه ، همیشه پشت ابر بماند نمی خواهم بدانم ، شب مهتاب ، بی من چه می کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى لعنتى! بیا باهم بازى کنیم: تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار، من هم، “شماره غریبه هاى توى گوشى أت را”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۲۰ میدهم ، شاید هم ۲۱ . . ! خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر میخواهد ، که تو باهنری . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترســو بودی ، جاده خیانت را برایت تنگ و تاریک و ترسناک کرده ام امـــا . . . چه شجـــاع شده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از همان روز اول میدانستم که “دوستت دارم” تکه کلام توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری آدما هستن که اگه تو زندگیت نبودن، الان داشتی با خیال راحت نفس می کشیدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا هیچی نیسن به جز ۴ حرف : ا د ع ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاز هم که خرد میکنی برایش اشک میریزی ! از پیاز هم کمتر بودم ، مرا خرد کردی و خندیدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستے دیگـــه نباشے ، آفرین … چــــه با اراده ! لعنَت به دبستانـے که تو از درسهاش ، فقط تصمیــم کبــر ے رو آموختـــے …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـلافـاصـله پـس از مـرگـم … مـرا بـه خــاکــ نسپـاریــد؛ دوسـتـانــم عادتـــ دارنــد کـه… دیــــر بیــاینـــــد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمــــه بزرگتر ازدهانت بودم برای همین بودکه مرا خرد میکردی تا انـــدازه شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــی فلانـــــــــــــــــــــــــــــی… عاشقـــــــانه های مــــرا بـــه خـــــودت نگیـــــر، مخـــــاطب مــــن، معشـــــوقـــه ایــست کـــه وجـــودش را به دنیـــــایی نمیـــــدهــــم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به هرکی پر و بال بدی به جای اینکه باهات پرواز کنه ، واست دم در میاره …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تلافی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق شده ای که آدم لذت میبرد از این همه خیانت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کامل شده ای . . . دیگر به تو نمیــرسد کسی ! چند واحد پاس کرده ای ؟! چند سال برای خیانت خوانده ای ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رو می بینی ؟ حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره ولی محبت خیانت میاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ماه ، همیشه پشت ابر بماند نمی خواهم بدانم ، شب مهتاب ، بی من چه می کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى لعنتى! بیا باهم بازى کنیم: تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار، من هم، “شماره غریبه هاى توى گوشى أت را”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۲۰ میدهم ، شاید هم ۲۱ . . ! خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر میخواهد ، که تو باهنری . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترســو بودی ، جاده خیانت را برایت تنگ و تاریک و ترسناک کرده ام امـــا . . . چه شجـــاع شده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از همان روز اول میدانستم که “دوستت دارم” تکه کلام توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری آدما هستن که اگه تو زندگیت نبودن، الان داشتی با خیال راحت نفس می کشیدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا هیچی نیسن به جز ۴ حرف : ا د ع ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاز هم که خرد میکنی برایش اشک میریزی ! از پیاز هم کمتر بودم ، مرا خرد کردی و خندیدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستے دیگـــه نباشے ، آفرین … چــــه با اراده ! لعنَت به دبستانـے که تو از درسهاش ، فقط تصمیــم کبــر ے رو آموختـــے …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـلافـاصـله پـس از مـرگـم … مـرا بـه خــاکــ نسپـاریــد؛ دوسـتـانــم عادتـــ دارنــد کـه… دیــــر بیــاینـــــد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمــــه بزرگتر ازدهانت بودم برای همین بودکه مرا خرد میکردی تا انـــدازه شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــی فلانـــــــــــــــــــــــــــــی… عاشقـــــــانه های مــــرا بـــه خـــــودت نگیـــــر، مخـــــاطب مــــن، معشـــــوقـــه ایــست کـــه وجـــودش را به دنیـــــایی نمیـــــدهــــم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به هرکی پر و بال بدی به جای اینکه باهات پرواز کنه ، واست دم در میاره …