بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تشکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدور هیچ گذرنامه و ویزایی لازم نیست وقتی به خدا “پناهنده” می شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست، خداست. او آنقدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیمتان می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! تو آنچنانی که ما می خواهیم، مارا آنچنان کن که تو می خواهی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند ، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جستجو کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، از عشق امروزمان ، چیزی برای فردا کنار بگذار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند سپاسگذارم ، چون زیباست ، زیبایی را دوست دارد و زیبایی هایی مثل ما را آفرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

4. راز یک زندگی زیبا این است: که امروز با خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایی که خدا را نبینند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهان باز کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بار گنه شد تن مسکینم پست / یارب! چه شود اگر مرا گیری دست؟ گر در عملم آنچه تورا شاید نیست / اندر کرمت آنچه مرا باید هست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که در عشق شکست بخوری ، مهم این است که در عشقی که به خدا داری شکست نخوری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد ، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه عطر بهار لب دیوار شکست ، همهجا پر شد از بوی خدا همه جا آیت اوست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست قفل ها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه عزیزی جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش ازش تشکر کن، متشکرم که هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را حالا که دری هست مرا بال و پری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد باشی خاکتم درخت باشی برگتم چشمه باشی آبتم هر جا باشی یادتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تشکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدور هیچ گذرنامه و ویزایی لازم نیست وقتی به خدا “پناهنده” می شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست، خداست. او آنقدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیمتان می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! تو آنچنانی که ما می خواهیم، مارا آنچنان کن که تو می خواهی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند ، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جستجو کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، از عشق امروزمان ، چیزی برای فردا کنار بگذار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند سپاسگذارم ، چون زیباست ، زیبایی را دوست دارد و زیبایی هایی مثل ما را آفرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

4. راز یک زندگی زیبا این است: که امروز با خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایی که خدا را نبینند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهان باز کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بار گنه شد تن مسکینم پست / یارب! چه شود اگر مرا گیری دست؟ گر در عملم آنچه تورا شاید نیست / اندر کرمت آنچه مرا باید هست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که در عشق شکست بخوری ، مهم این است که در عشقی که به خدا داری شکست نخوری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد ، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه عطر بهار لب دیوار شکست ، همهجا پر شد از بوی خدا همه جا آیت اوست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست قفل ها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه عزیزی جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش ازش تشکر کن، متشکرم که هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را حالا که دری هست مرا بال و پری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد باشی خاکتم درخت باشی برگتم چشمه باشی آبتم هر جا باشی یادتم