بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تشکر از خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدایی که تنهاست ولی هرگز تنهایت نمی گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب با خدا دعوایم شد و با هم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم و چند قطره اشک ریختم و خوابم برد صبح که بیدار شدم مادرم گفت : نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻭ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﯿﺐ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پنجره روزگار به درخت عمر که می نگرم خوش تر از یاد خداوند ثمری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق انسان بودن ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست دقت کن آرام رد شو ، حس کن ، نفس بکش همه چیز نعمت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تشکر از خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدایی که تنهاست ولی هرگز تنهایت نمی گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب با خدا دعوایم شد و با هم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم و چند قطره اشک ریختم و خوابم برد صبح که بیدار شدم مادرم گفت : نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻭ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﯿﺐ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پنجره روزگار به درخت عمر که می نگرم خوش تر از یاد خداوند ثمری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق انسان بودن ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست دقت کن آرام رد شو ، حس کن ، نفس بکش همه چیز نعمت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست