بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تسلیت مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل سوگ فقدان پدر صبری الهی را می طلبد ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت  اندوهگین ساخت غفران و رحمت الهی  برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار  متعال خواهانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آن شب را نمی  آمد سحر کاش گم می شد در راه پیک بد خبر تا پدر رفت آن سحر از پیش رو بی نشان را خاک تیره شد به سر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد وقت آن است که بدرود کنی زندان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این  گنج نهان در دل خانه پدرم  بود هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند هم  نام بلندش سند معتبرم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت آن یار داغ و صد اندوه به دل داغدار یار نهاد ما پس ز ماندگان قافله ایم او به منزل رسید و بار نهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو نام نیکت همه جا ورد زبان هاست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای دل که خزان با گل و گلزار چه کرد تیغ طوفان بلا با گل بی خار چه کرد شعله شمع به آرامی و مظلومی سوخت داغ آن با دل پروانه بی یار چه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است می چیند آن گلی که به عالم نمونه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تسلیت مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل سوگ فقدان پدر صبری الهی را می طلبد ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت  اندوهگین ساخت غفران و رحمت الهی  برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار  متعال خواهانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آن شب را نمی  آمد سحر کاش گم می شد در راه پیک بد خبر تا پدر رفت آن سحر از پیش رو بی نشان را خاک تیره شد به سر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد وقت آن است که بدرود کنی زندان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این  گنج نهان در دل خانه پدرم  بود هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند هم  نام بلندش سند معتبرم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت آن یار داغ و صد اندوه به دل داغدار یار نهاد ما پس ز ماندگان قافله ایم او به منزل رسید و بار نهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو نام نیکت همه جا ورد زبان هاست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای دل که خزان با گل و گلزار چه کرد تیغ طوفان بلا با گل بی خار چه کرد شعله شمع به آرامی و مظلومی سوخت داغ آن با دل پروانه بی یار چه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است می چیند آن گلی که به عالم نمونه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم