بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تسلیت مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن شمعم که شبها در شبستان تو می سوزم به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و آسمان را غم گرفته سکوتم با نگاهش دم گرفته شب است و کهکشانی در کنارم ولی از دوریت من بیقرارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش بودنت را همیشه از اندیشه یک لحظه نبودنت می توان فهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آن شب را نمی آمد سحر کاش گم در راه پیک بد خبر ای عجب کان شب سحر اما به ما تیره روزی آمد و شام دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه دلم خواست صدایت بکنم گردش به حریم با صفایت بکنم آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیفتم و دعایت بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از سوز دل گفتم قلم را بیا بنویس غم های دلم را گفتا برو بیمار عاشق ندارم طاقت این همه غم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوان نازنین در خاک رفتی از این دنیای غم، غمناک رفتی زدی آتش به جان دوستداران چو گل پاک آمدی و پاک رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم من به داغ تو جوان رفته زه دنیا چه کنم بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز هجران تو پرپر می زند دل ز دل تنگی به هر در می زند دل چو بلبل در فراق رویت ای گل به دیوار قفس سرمیزند دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است رفیقان را جدا کردن هنر نیست رفیقان قلب انسانند خدایا بدون قلب چگونه می توان زیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و  رحمت الهی و برای حضرت عالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم روحش شاد و یادش گرامی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای حضرت عالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم خداوند قرین رحمتش فرماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضایعه در گذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده برای آن عزیر سفر کرده علو درجات الهی را از خداوند متعال خواستاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نهایت تاسف در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت وغفران و برای شما طول عمر مسئلت دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تسلیت مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن شمعم که شبها در شبستان تو می سوزم به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و آسمان را غم گرفته سکوتم با نگاهش دم گرفته شب است و کهکشانی در کنارم ولی از دوریت من بیقرارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش بودنت را همیشه از اندیشه یک لحظه نبودنت می توان فهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آن شب را نمی آمد سحر کاش گم در راه پیک بد خبر ای عجب کان شب سحر اما به ما تیره روزی آمد و شام دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه دلم خواست صدایت بکنم گردش به حریم با صفایت بکنم آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیفتم و دعایت بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از سوز دل گفتم قلم را بیا بنویس غم های دلم را گفتا برو بیمار عاشق ندارم طاقت این همه غم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوان نازنین در خاک رفتی از این دنیای غم، غمناک رفتی زدی آتش به جان دوستداران چو گل پاک آمدی و پاک رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم من به داغ تو جوان رفته زه دنیا چه کنم بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز هجران تو پرپر می زند دل ز دل تنگی به هر در می زند دل چو بلبل در فراق رویت ای گل به دیوار قفس سرمیزند دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است رفیقان را جدا کردن هنر نیست رفیقان قلب انسانند خدایا بدون قلب چگونه می توان زیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و  رحمت الهی و برای حضرت عالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم روحش شاد و یادش گرامی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای حضرت عالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم خداوند قرین رحمتش فرماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضایعه در گذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده برای آن عزیر سفر کرده علو درجات الهی را از خداوند متعال خواستاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نهایت تاسف در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت وغفران و برای شما طول عمر مسئلت دارم