بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تسلیت مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانهایت تاسفدر گذشت (…..)گرامیتان را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت وغفران وبرای شما طول عمر مسئلت دارم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک یارتان بر شما تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردرگذشت(…..)عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درودتسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانم امیدوارم که غم آخر زندگیتان باشد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوه ما در غم از دست دادن ان عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقدان جانگداز درگذشت (…..)را به خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایعه در گذشت(…..) گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نوده برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت میداریم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ حقه ، حق همیشه پابرجاست پس هیچ وقت حق رو که همیشه پابرجاسات رو فراموش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من امشب از فراق یار می گریم بسان عاشقان زار می گریم رفیق نیمه راه شد یار دیرینم دلم افسرده است بسیار می گریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گذر زمان در دستانم بود… آنوقت لحظه های با تو بودن را آنقدر طولانی می کردم که برای بی تو بودن دیگر وقتی نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آبشار پرسیدم : کیستی ؟ گفت : اشک کوه گفتم : از چه می نالی؟ گفت : از جدایی دوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تا شقایق هست زندگی باید کرد وقتی شقایق هست تو نیستی چه باید کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو فایز که دشتی تیرو تارِن بیو مفتون که دلها سوگوارِن خداوندا بکن یاری، زبس غم پر شرارِن که ای دل سی سوز شروه هم بی قرارِن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن! حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت می سازد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تسلیت مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانهایت تاسفدر گذشت (…..)گرامیتان را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت وغفران وبرای شما طول عمر مسئلت دارم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک یارتان بر شما تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردرگذشت(…..)عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درودتسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانم امیدوارم که غم آخر زندگیتان باشد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوه ما در غم از دست دادن ان عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقدان جانگداز درگذشت (…..)را به خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایعه در گذشت(…..) گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نوده برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت میداریم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ حقه ، حق همیشه پابرجاست پس هیچ وقت حق رو که همیشه پابرجاسات رو فراموش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من امشب از فراق یار می گریم بسان عاشقان زار می گریم رفیق نیمه راه شد یار دیرینم دلم افسرده است بسیار می گریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گذر زمان در دستانم بود… آنوقت لحظه های با تو بودن را آنقدر طولانی می کردم که برای بی تو بودن دیگر وقتی نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آبشار پرسیدم : کیستی ؟ گفت : اشک کوه گفتم : از چه می نالی؟ گفت : از جدایی دوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تا شقایق هست زندگی باید کرد وقتی شقایق هست تو نیستی چه باید کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو فایز که دشتی تیرو تارِن بیو مفتون که دلها سوگوارِن خداوندا بکن یاری، زبس غم پر شرارِن که ای دل سی سوز شروه هم بی قرارِن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن! حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت می سازد