بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تا حالا دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین   پوست کیک یزدی از خودش خوشمزه تره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هروقت میخواین موهاتونو اصلاح کنین ۲۰۰نفر نشستن تو صف   ولی درست فردای روزی که موهاتو اصلاح میکنی آرایشگر از بیکاری یه شیلنگ گرفته دستش   داره جلوی مغازه رو میشوره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین اونی که مدال برنز میگیره   خوشحال تر از اونیه که مدال نقره می گیره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی میخوای یدونه نون بگیری   صفش جدا نیس اما وقتی میخوای چنتا نون بگیری صف یدونه ای جداست ؟   ۱۰ نفر میان یدونه نون میگرن اما تو هنوز نفر دومی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هیچکس موقع کار با کامپیوتر   دوست نداره کسی کنارش باشه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که توالت درب و داغون و کپک زده کثیف ولی قفلدار   بهتر از توالت ۶ستاره لوکس بدون قفله ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که اگه یه دونه کبریت روشن از دستت به صورت غیرارادی ولشه همه شهر آتیش می گیره   اما میخوای یه سیگار روشن کنی یه جعبه کبریت می سوزونی ، آخرشم از یکی فندک می گیری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هیچی بدتر از این نیست که   یه چی دانلود کنی بعد فایلش خراب باشه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین   پوست کیک یزدی از خودش خوشمزه تره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی خودتو میزنی به خواب   یا جایی از بدنت شروع میکنه به خارش یا آب دهنت جمع میشه   باید قورتش بدی یا دست و پاهات خواب رفته باید تکونش بدی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که “موزیک” و “بوى ادوکلن”   خاطرات رو به صورت Full HD میارن جلوى چشم آدم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین لذتی که تو پیچوندن مدرسه هست   توی تعطیلی رسمیش نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین بیشتر از دفعاتی که عاشق شدیم   شکست عشقی خوردیم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این جمله تا حالا دقت و فکر کردین ؟ جمله معمول همه معلم ها ، ناظم ها و مدیران مدرسه طی سال در صورت بروز حادثه : کلاس شما بدترین کلاسی بود که تو این سالا داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که توی فرهنگ ما تا شیش صبح بیدار موندن خیلی راحت تر از شیش صبح بیدار شدنه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که یکی از سخت ترین کارایِ دنیا انتخابِ یه فولدر آهنگ Selection واسه تو ماشینه ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تا حالا دقت کردین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین   پوست کیک یزدی از خودش خوشمزه تره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هروقت میخواین موهاتونو اصلاح کنین ۲۰۰نفر نشستن تو صف   ولی درست فردای روزی که موهاتو اصلاح میکنی آرایشگر از بیکاری یه شیلنگ گرفته دستش   داره جلوی مغازه رو میشوره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین اونی که مدال برنز میگیره   خوشحال تر از اونیه که مدال نقره می گیره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی میخوای یدونه نون بگیری   صفش جدا نیس اما وقتی میخوای چنتا نون بگیری صف یدونه ای جداست ؟   ۱۰ نفر میان یدونه نون میگرن اما تو هنوز نفر دومی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هیچکس موقع کار با کامپیوتر   دوست نداره کسی کنارش باشه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که توالت درب و داغون و کپک زده کثیف ولی قفلدار   بهتر از توالت ۶ستاره لوکس بدون قفله ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که اگه یه دونه کبریت روشن از دستت به صورت غیرارادی ولشه همه شهر آتیش می گیره   اما میخوای یه سیگار روشن کنی یه جعبه کبریت می سوزونی ، آخرشم از یکی فندک می گیری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین هیچی بدتر از این نیست که   یه چی دانلود کنی بعد فایلش خراب باشه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین   پوست کیک یزدی از خودش خوشمزه تره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی خودتو میزنی به خواب   یا جایی از بدنت شروع میکنه به خارش یا آب دهنت جمع میشه   باید قورتش بدی یا دست و پاهات خواب رفته باید تکونش بدی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که “موزیک” و “بوى ادوکلن”   خاطرات رو به صورت Full HD میارن جلوى چشم آدم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین لذتی که تو پیچوندن مدرسه هست   توی تعطیلی رسمیش نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین بیشتر از دفعاتی که عاشق شدیم   شکست عشقی خوردیم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این جمله تا حالا دقت و فکر کردین ؟ جمله معمول همه معلم ها ، ناظم ها و مدیران مدرسه طی سال در صورت بروز حادثه : کلاس شما بدترین کلاسی بود که تو این سالا داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که توی فرهنگ ما تا شیش صبح بیدار موندن خیلی راحت تر از شیش صبح بیدار شدنه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین که یکی از سخت ترین کارایِ دنیا انتخابِ یه فولدر آهنگ Selection واسه تو ماشینه ؟