بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیر گذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروزم رو داشتم  کارهای دیروزم رو نمی کردم ولی اگر کار های دیروز رو نمی کردم  عقل امروزم رو نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند این است که یکدفعه متوجه می شوی  رفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است کورت وانگات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای کسی عافیت وسلامت می طلبی و برایش دعای خیر می کنی عشق و محبت را به او می رسانی و در عوض صدها برابر از آن را دریافت می کنی پس حتی برای دشمنانت دعای خیر بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا کاردستی نیمه کاره کودکیه که همیشه قیچی رو به چسب ترجیح میده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیر گذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروزم رو داشتم  کارهای دیروزم رو نمی کردم ولی اگر کار های دیروز رو نمی کردم  عقل امروزم رو نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند این است که یکدفعه متوجه می شوی  رفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است کورت وانگات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای کسی عافیت وسلامت می طلبی و برایش دعای خیر می کنی عشق و محبت را به او می رسانی و در عوض صدها برابر از آن را دریافت می کنی پس حتی برای دشمنانت دعای خیر بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا کاردستی نیمه کاره کودکیه که همیشه قیچی رو به چسب ترجیح میده