بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیر گذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار باشما بد تا کرد؛ نگو چرامن؟ بگو نشونت میدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرممکن هاهمان هایی هستند که اغلب برایشان تلاش نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که همه دنبال چشمان زیبا هستند تو دنبال نگاهی زیبا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غیر از خداوند بر هر آنچه امید داشته باشید خداوند از همان چیز نا امیدت میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺭﺍﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه که نمادی از امید در فنجان قهوه ات نمی بینی و در طالعت نیز خبری از معجزه نیست بدان که خداوند همه چیز را به خودت سپرده تا بهترین ها را بسازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری باز شروع کنی باز بخندی باز بجنگی باز بیفتی و محکمتر باشی گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی و بگی مرسی که یادم دادین جز خودم کسی به دادم نمیرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک یک ساله ای را تصور کنید زمانی که شما او را به هوا پرتاب میکنید او میخندد چرا که او میداند شما او را خواهید گرفت این یعنی اعتماد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی عهدی که با ما بسته را شکست خود را بازنده نپنداریم بازنده ی اصلی اوست که اعتبارش را باخته ناتوانی اش را به اثبات رسانده وچهره واقعی اش را نشان داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نشود ب گذشته برگشت و یک آغاز زیبا داشت ولی می شود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پست و مقامی به ما داده شد که از عهده اش بر نمی آییم حتما استعفا دهیم؛ این یعنی شرافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار مداوم به اعتقادی راسخ منجر می شود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی بدبختی های ما ناشی از این است که نسل کهنه ی ما به تحجر مبتلاست و نسل جدید به هیچ و پوچ دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده می شوندعده ای بزرگی را بدست می آورندعده ای هم بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی وارد کوچه ای شد پیرمردی ابتدای کوچه نشسته بود وبه جوان گفت کوچه بن بست است جوان اعتنایی نکرد و رفت وقتی که برگشت دید پیر شده است همانجا نشست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیر گذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار باشما بد تا کرد؛ نگو چرامن؟ بگو نشونت میدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرممکن هاهمان هایی هستند که اغلب برایشان تلاش نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که همه دنبال چشمان زیبا هستند تو دنبال نگاهی زیبا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غیر از خداوند بر هر آنچه امید داشته باشید خداوند از همان چیز نا امیدت میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺭﺍﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه که نمادی از امید در فنجان قهوه ات نمی بینی و در طالعت نیز خبری از معجزه نیست بدان که خداوند همه چیز را به خودت سپرده تا بهترین ها را بسازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری باز شروع کنی باز بخندی باز بجنگی باز بیفتی و محکمتر باشی گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی و بگی مرسی که یادم دادین جز خودم کسی به دادم نمیرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک یک ساله ای را تصور کنید زمانی که شما او را به هوا پرتاب میکنید او میخندد چرا که او میداند شما او را خواهید گرفت این یعنی اعتماد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی عهدی که با ما بسته را شکست خود را بازنده نپنداریم بازنده ی اصلی اوست که اعتبارش را باخته ناتوانی اش را به اثبات رسانده وچهره واقعی اش را نشان داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نشود ب گذشته برگشت و یک آغاز زیبا داشت ولی می شود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پست و مقامی به ما داده شد که از عهده اش بر نمی آییم حتما استعفا دهیم؛ این یعنی شرافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار مداوم به اعتقادی راسخ منجر می شود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی بدبختی های ما ناشی از این است که نسل کهنه ی ما به تحجر مبتلاست و نسل جدید به هیچ و پوچ دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده می شوندعده ای بزرگی را بدست می آورندعده ای هم بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی وارد کوچه ای شد پیرمردی ابتدای کوچه نشسته بود وبه جوان گفت کوچه بن بست است جوان اعتنایی نکرد و رفت وقتی که برگشت دید پیر شده است همانجا نشست