بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی: مثل من رفتار کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجب میکنم از انسانی که در رویاهایش بهترین است اما میترسد یا نمیخواهد که در واقعیت بهترین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشی و تپنده  بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده این مفهوم را که در رگ هایت جاری کنی  دیگر تنها نخواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی هنری نیست به امید تلافی احسان به کسی کن که بکارتونیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره های خندان  به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست بلکه به معنای توانائی برخورد با آنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نگران آینده نباش  نگران نگرانیهای اونایی باش که به فکر مشکلاتی هستند که حل کردنش برای تو مثل آب خوردنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزد که در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگری ست که او را هرگز نمی شناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند به آینده تان تعلق ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا درها رو میبنده و پنجره ها رو قفل میکنه زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون طوفانه و خدا میخواد از تو محافظت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن اونایی که منتظر شکست تو هستن تا به تو بخندن و اونایی که منتظر پیروزی تو هستن تا با تو بخندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند  ویترین فروشگاه شعور شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قلک دلم برای آینده هیچی جز عشق خدا پس انداز نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حداکثری وجود نداره  بهتره آدم حداقل از حداقل ها لذت ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحمانه ترین دروغ ها اغلب با سکوت گفته می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعوا و جر و بحث دو نفر با هم به معنى این نیست که آن‌ها همدیگر را دوست ندارند و دعوا نکردن دو نفر با هم نیز به معنى این نیست که آن‌ها همدیگر را دوست دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروزم رو داشتم  کارهای دیروزم رو نمی کردم ولی اگر کار های دیروز رو نمی کردم  عقل امروزم رو نداشتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی: مثل من رفتار کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجب میکنم از انسانی که در رویاهایش بهترین است اما میترسد یا نمیخواهد که در واقعیت بهترین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشی و تپنده  بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده این مفهوم را که در رگ هایت جاری کنی  دیگر تنها نخواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی هنری نیست به امید تلافی احسان به کسی کن که بکارتونیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره های خندان  به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست بلکه به معنای توانائی برخورد با آنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نگران آینده نباش  نگران نگرانیهای اونایی باش که به فکر مشکلاتی هستند که حل کردنش برای تو مثل آب خوردنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزد که در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگری ست که او را هرگز نمی شناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند به آینده تان تعلق ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا درها رو میبنده و پنجره ها رو قفل میکنه زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون طوفانه و خدا میخواد از تو محافظت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن اونایی که منتظر شکست تو هستن تا به تو بخندن و اونایی که منتظر پیروزی تو هستن تا با تو بخندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند  ویترین فروشگاه شعور شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قلک دلم برای آینده هیچی جز عشق خدا پس انداز نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حداکثری وجود نداره  بهتره آدم حداقل از حداقل ها لذت ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحمانه ترین دروغ ها اغلب با سکوت گفته می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعوا و جر و بحث دو نفر با هم به معنى این نیست که آن‌ها همدیگر را دوست ندارند و دعوا نکردن دو نفر با هم نیز به معنى این نیست که آن‌ها همدیگر را دوست دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروزم رو داشتم  کارهای دیروزم رو نمی کردم ولی اگر کار های دیروز رو نمی کردم  عقل امروزم رو نداشتم