بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای کارهای که انجام میدهی باید منت گذاشت تا آن را کم اهمیت ندادند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب دادن مردم آسانتر از این است که آنها را متقاعد کنى که فریب خورده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد کن که به او ایمان داری نه احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوب همه باش معشوق یکی مهرت رو به همه هدیه کن عشقت روبه یکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به قله میرسی باد شدیدتر می وزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺭﺍﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه که نمادی از امید در فنجان قهوه ات نمی بینی و در طالعت نیز خبری از معجزه نیست بدان که خداوند همه چیز را به خودت سپرده تا بهترین ها را بسازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری باز شروع کنی باز بخندی باز بجنگی باز بیفتی و محکمتر باشی گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی و بگی مرسی که یادم دادین جز خودم کسی به دادم نمیرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک یک ساله ای را تصور کنید زمانی که شما او را به هوا پرتاب میکنید او میخندد چرا که او میداند شما او را خواهید گرفت این یعنی اعتماد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آسان تماشاگه سبقت ثانیه هاییم و به عبورشان میخندیم چه آسان لحظه هارا به کام هم تلخ میکنیم و چه ارزان به اخمی میفروشیم لذت باهم بودن را چه زود دیر میشود و نمی دانیم که شاید فردایی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشیر تیز به دست سرباز شجاع داده میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گذشت شما چیزی از دست نمی دهید بلکه به دست می آورید تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز دوستی در این است که همواره افکار مثبت در سر داشته باشی خصوصا هنگام بروز سوء تفاهمات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی نگاه خداوند رو به توست از رو بر گرداندن دیگران نگران مباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه نده که گذشته آینده ات را بدزدد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای کارهای که انجام میدهی باید منت گذاشت تا آن را کم اهمیت ندادند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب دادن مردم آسانتر از این است که آنها را متقاعد کنى که فریب خورده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد کن که به او ایمان داری نه احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوب همه باش معشوق یکی مهرت رو به همه هدیه کن عشقت روبه یکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به قله میرسی باد شدیدتر می وزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺭﺍﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه که نمادی از امید در فنجان قهوه ات نمی بینی و در طالعت نیز خبری از معجزه نیست بدان که خداوند همه چیز را به خودت سپرده تا بهترین ها را بسازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری باز شروع کنی باز بخندی باز بجنگی باز بیفتی و محکمتر باشی گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی و بگی مرسی که یادم دادین جز خودم کسی به دادم نمیرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک یک ساله ای را تصور کنید زمانی که شما او را به هوا پرتاب میکنید او میخندد چرا که او میداند شما او را خواهید گرفت این یعنی اعتماد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آسان تماشاگه سبقت ثانیه هاییم و به عبورشان میخندیم چه آسان لحظه هارا به کام هم تلخ میکنیم و چه ارزان به اخمی میفروشیم لذت باهم بودن را چه زود دیر میشود و نمی دانیم که شاید فردایی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشیر تیز به دست سرباز شجاع داده میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گذشت شما چیزی از دست نمی دهید بلکه به دست می آورید تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز دوستی در این است که همواره افکار مثبت در سر داشته باشی خصوصا هنگام بروز سوء تفاهمات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی نگاه خداوند رو به توست از رو بر گرداندن دیگران نگران مباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه نده که گذشته آینده ات را بدزدد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید