بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش را پيراهن هم نميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش توي حسابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش از خودش نيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر را با پنبه ميبرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست تو زن توست پای همیشگی برای شیطنت تکیه گاه محکمی برای مشکلات و دست نوازشی برای دعوت از یک خواب آرام پس دوست را در خانه ات بجوی نه در خیابان تاریکی که خنجر ها را پنهان کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی اثری هنری است نه یک مسئله ریاضی بهش فکر نکن ازش لذت ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میتوانستیم داشته هایمان را; دائمی تصور نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان آدمی: ۱ نفس انسان ۲ شیاطین ۳ دوست ناباب ۴ تباه کردن وقت پس بیایید با این دشمنان بجنگیم تا به پیروزی ابدی برسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که همه دنبال چشمان زیبا هستند تو دنبال نگاهی زیبا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی همه جا پشت در است در گشودن هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کسی را که تنهاست شاد کن حتی اگر خودش باعث تنهاییش باشد شاید حداقل بفهمد دوست چیست و دیگر به راحتی او را از دست ندهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بنبست زندگی راه اسمان باز است پرواز را بیاموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها زیبا فکر می کنند زیبا حرف می زنند اما زیبا زندگی نمی کنند رومن پولانسکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کنه آسمون همه جاش یه رنگه این زمینه که یه جاش زشته یه جاش قشنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار باشما بد تا کرد؛ نگو چرامن؟ بگو نشونت میدم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش را پيراهن هم نميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش توي حسابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش از خودش نيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر را با پنبه ميبرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست تو زن توست پای همیشگی برای شیطنت تکیه گاه محکمی برای مشکلات و دست نوازشی برای دعوت از یک خواب آرام پس دوست را در خانه ات بجوی نه در خیابان تاریکی که خنجر ها را پنهان کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی اثری هنری است نه یک مسئله ریاضی بهش فکر نکن ازش لذت ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میتوانستیم داشته هایمان را; دائمی تصور نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان آدمی: ۱ نفس انسان ۲ شیاطین ۳ دوست ناباب ۴ تباه کردن وقت پس بیایید با این دشمنان بجنگیم تا به پیروزی ابدی برسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که همه دنبال چشمان زیبا هستند تو دنبال نگاهی زیبا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی همه جا پشت در است در گشودن هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کسی را که تنهاست شاد کن حتی اگر خودش باعث تنهاییش باشد شاید حداقل بفهمد دوست چیست و دیگر به راحتی او را از دست ندهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بنبست زندگی راه اسمان باز است پرواز را بیاموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها زیبا فکر می کنند زیبا حرف می زنند اما زیبا زندگی نمی کنند رومن پولانسکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کنه آسمون همه جاش یه رنگه این زمینه که یه جاش زشته یه جاش قشنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار باشما بد تا کرد؛ نگو چرامن؟ بگو نشونت میدم؟