بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بی کس بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند … بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند … و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری … همه اینها را که جمع میکنی به یک کلمه میرسی : تنهایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی دل هیچکس سایز دلت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم را عوض میکند … از تو چیزی میسازد که هیچوقت نبوده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را گرفت و با خود برد همه هرچقدر هم تلاش کردند نتوانستند چه قدرتی ! چه عظمتی ! تنهایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کم با من راه بیا ؛ تنهایی به جایی نمی رسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای اما رد پایت مانده ست در من کنار تنهایی ام قدم میزند بی من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویید روی سنگ قبرم بنویسند : اگر تنها نبود ، شاید اینجا قبری نبود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی یک نفر خیلی کم است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید : کمی مهربانتر باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد تنهایی ام افتادم که هیچکس سکوتش را نشکست “جز خیال تو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچیکتر که بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتایی که هیشکی خونه نیست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بی کس بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند … بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند … و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری … همه اینها را که جمع میکنی به یک کلمه میرسی : تنهایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی دل هیچکس سایز دلت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم را عوض میکند … از تو چیزی میسازد که هیچوقت نبوده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را گرفت و با خود برد همه هرچقدر هم تلاش کردند نتوانستند چه قدرتی ! چه عظمتی ! تنهایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کم با من راه بیا ؛ تنهایی به جایی نمی رسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای اما رد پایت مانده ست در من کنار تنهایی ام قدم میزند بی من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویید روی سنگ قبرم بنویسند : اگر تنها نبود ، شاید اینجا قبری نبود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی یک نفر خیلی کم است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید : کمی مهربانتر باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد تنهایی ام افتادم که هیچکس سکوتش را نشکست “جز خیال تو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچیکتر که بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتایی که هیشکی خونه نیست !