بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بی قراری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال کسایی که قرار بی قرار هم شن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهلت بده میروم فقط پایت رو بردار تا غرورم را جمع کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد گاه با گلی سرخ گاه با یک دل بی قرار گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقش بودم کولش کردم که خسته نشه پیاده که شدگفت : عجب خری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها چیزی نباید گفت : چون آدم فقط خودشو خسته می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم و تو تنها قرار زندگیم باشی از هرچی قرار غیر تو باشد خواهم گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر چرا به فصل نگاهت بهار نیست؟ چشمت برای دیدن من بیقرار نیست؟ افتادم چو اشک از چشمانت ای دریغ! دیگر مرا به چشم تو هم اعتبارنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشوه نکرده می کشی عاشق جان نثار را عشوه کنی چه می شود این دل بی قرار را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم و تو تنها قرار زندگیم باشی از هرچی قرار غیر تو باشد خواهم گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه توی بهترین لحظه رسیدی به داد این دل بی قرار بدون تو نمی تونم راهو ببینم ، خدا منو تنها نذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی خسته شده ام به کلاغ ها زیر میزی میدهم تا قصه ام را تمام کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از تکرار شنیدن ” مواظب خودت باش “ تو اگر نگران حال من بودی! که نمیرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر لحظه به لحظه ی بودن با تو رو دوره کرده ام که همه از دستم خسته شده اند …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بی قراری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال کسایی که قرار بی قرار هم شن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهلت بده میروم فقط پایت رو بردار تا غرورم را جمع کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد گاه با گلی سرخ گاه با یک دل بی قرار گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقش بودم کولش کردم که خسته نشه پیاده که شدگفت : عجب خری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها چیزی نباید گفت : چون آدم فقط خودشو خسته می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم و تو تنها قرار زندگیم باشی از هرچی قرار غیر تو باشد خواهم گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر چرا به فصل نگاهت بهار نیست؟ چشمت برای دیدن من بیقرار نیست؟ افتادم چو اشک از چشمانت ای دریغ! دیگر مرا به چشم تو هم اعتبارنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشوه نکرده می کشی عاشق جان نثار را عشوه کنی چه می شود این دل بی قرار را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم و تو تنها قرار زندگیم باشی از هرچی قرار غیر تو باشد خواهم گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه توی بهترین لحظه رسیدی به داد این دل بی قرار بدون تو نمی تونم راهو ببینم ، خدا منو تنها نذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی خسته شده ام به کلاغ ها زیر میزی میدهم تا قصه ام را تمام کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از تکرار شنیدن ” مواظب خودت باش “ تو اگر نگران حال من بودی! که نمیرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر لحظه به لحظه ی بودن با تو رو دوره کرده ام که همه از دستم خسته شده اند …