بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بی قراری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدی قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری و بلندتر بگویی بمان... نه اینکه شانه بالا بیندازی و آرام بگویی هرطور راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی برای بعضیا از یک روز ، از یکجا ، از یک نفر به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست ! نه روزها ، نه رنگ ها و نه خیابان ها . . . همه چیز میشوند دلتنگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده برای روزهای کودکی که بهانه گریه ام داشتن یک عروسک بود نه یک آدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت...همش با خودم میگفتم: وقتی قرار نبود مال من باشه چرا خدا گذاشتتش سر راهم... بعد این همه سال حالا میفهمم "دوست داشتن تو تقدیر منه عشق من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم میشویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم میشویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق میرسد روزی که بی هم میشویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی عمر زندست اونکه بهم میگفت عمرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهي آنـــقدر دلتنـــگ كســـي ميـــشوي كـــه اگـــر خـــودش بـــفهمد از نبـــودنش خجالـــت ميـــكشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربارکه ميخواهم به سمتت بيايم يادم مى افتدکه دلتنگى بهانه ى خوبى براى تکراريک اشتباه نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی گرفته اومدم سایت یکم بخندم پستای بچه ها رو دیدم بیشتر دلم گرف آخه چرا همتون دارین میرین؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیـــلی بـده تـو دلت عـاشق کسیـ باشـیـ کـه میدونـیـ دیـگه لیاقـتـتـو نـداره و ایـن دقیقا ینـی خود تنـهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته فقط همین اما همین جیز کمی نیس می فهمی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای این همه عکس که برای ثابت کردن خطای دید هست چندتا امتحانم برای ثابت کردن خطای دل بودکه این قدر راحت هرچی که میگه رو قبول نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتیاق صادقانه قلب ها را پیوند میزند و فقط خاطره هاست که آن لحظه ها را زنده میکند. دیالوگ سریال سرنوشت حسنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مرض عجیبی است!! آدم آرام را کم کم؛ نا آرام می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم نگاهم به آن بالا باشد تا دلم از آدمها و کارهای این پایین نشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندش را تقسيم کرد... خنده اش به من رسيد ، لبهايش به ديگري!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بی قراری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدی قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری و بلندتر بگویی بمان... نه اینکه شانه بالا بیندازی و آرام بگویی هرطور راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی برای بعضیا از یک روز ، از یکجا ، از یک نفر به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست ! نه روزها ، نه رنگ ها و نه خیابان ها . . . همه چیز میشوند دلتنگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده برای روزهای کودکی که بهانه گریه ام داشتن یک عروسک بود نه یک آدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت...همش با خودم میگفتم: وقتی قرار نبود مال من باشه چرا خدا گذاشتتش سر راهم... بعد این همه سال حالا میفهمم "دوست داشتن تو تقدیر منه عشق من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم میشویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم میشویم گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق میرسد روزی که بی هم میشویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی عمر زندست اونکه بهم میگفت عمرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهي آنـــقدر دلتنـــگ كســـي ميـــشوي كـــه اگـــر خـــودش بـــفهمد از نبـــودنش خجالـــت ميـــكشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربارکه ميخواهم به سمتت بيايم يادم مى افتدکه دلتنگى بهانه ى خوبى براى تکراريک اشتباه نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی گرفته اومدم سایت یکم بخندم پستای بچه ها رو دیدم بیشتر دلم گرف آخه چرا همتون دارین میرین؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیـــلی بـده تـو دلت عـاشق کسیـ باشـیـ کـه میدونـیـ دیـگه لیاقـتـتـو نـداره و ایـن دقیقا ینـی خود تنـهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته فقط همین اما همین جیز کمی نیس می فهمی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای این همه عکس که برای ثابت کردن خطای دید هست چندتا امتحانم برای ثابت کردن خطای دل بودکه این قدر راحت هرچی که میگه رو قبول نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتیاق صادقانه قلب ها را پیوند میزند و فقط خاطره هاست که آن لحظه ها را زنده میکند. دیالوگ سریال سرنوشت حسنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مرض عجیبی است!! آدم آرام را کم کم؛ نا آرام می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم نگاهم به آن بالا باشد تا دلم از آدمها و کارهای این پایین نشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندش را تقسيم کرد... خنده اش به من رسيد ، لبهايش به ديگري!