بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بی قراری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عجیب دلم نازک شده است!! دلم نمی آید بهای رسیدنمان به هم جان سپردن فاصله ها باشد... بگذار او میان ما نفسش را بکشد مهم نیست ما چه میکشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه توی بن بست زندگی همه برمیگردن سراغ عشق اولشون اما وای از اون روزی که که عشق اولتم رفته باشه سراغ عشق اولش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم باران! مینویسم سرما! مینویسم غم و اندوه و نفس! مینویسم احساس،تا بدانی دل من بی تو گلم میمیرد. و بدان دل سرد است و کمی بارانی. غم سراسر دل من پر کرده. .......کاش اینجا بودی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي قاصدك ها خوشبختي آدماست!امشب برات آرزوي يه دنياقاصدك دارم...خيلي بي معرفتي!به همين زودي فراموشم كردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب رویایی تو بود و تو نبودی/ دردل همه سودای تو بود و تو نبودی/ دل زیر لب اهسته تمنای تو میکرد/ در حسرت دیدار تو بود و تو نبودی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فقط فقط فقط میپرسه حالت چطوره؟ ضربان قلبم بالا میره ، لکنت میگیرم و احساس می کنم نفسم گرفته حالا به نظرتون دقیقاً حالم چطوره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي هر کس که درونش داره ميسوزه اما ترجيح ميده لبهاش و بدوزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگيري عصر جمعه نه از بين ميرود نه عادي ميشود فقط از هفته اي به هفته ديگه منتقل ميشود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزایی بالاتر از این نیست که به کسی دل ببندی که قسمت تو نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هايم رابه آسمان سپرده ام!خدابه خيركندباران امشبم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی تو زندگیم هست که دلم برای تو انقدر تنگ میشه که دلم میخواد تو رو از تو رویاهام بیرون بکشم وتوی دنیای واقعی با تمام وجودم بغلت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم اما... توراطلب نميكنم... نه اينكه بى نيازم... صبورم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایت را برای خودت نگه دار گاهی سبک نشوی ، سنگین تری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزهای زمستان یک استکان چای داغ مهمان منی. کنار پنجره بخار گرفته دلت وقتی تنهایی،نوش جان کن. چای رفاقت من، همیشه تازه دم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست که (جناق) میشکستیم و میگفتیم ، 
یادم تو را فراموش!!!
 ولی امروز تمام (استخوان هایم)!
 شکسته باز هم تو را فراموش نکردم!
 همین...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که با دیگرانت بود میلی / چرا یادت مرا بشکست خیلی ؟ مگر قصدت پریشانی ما بود / که عشق ما نشد مجنون و لیلی . . . ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بی قراری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عجیب دلم نازک شده است!! دلم نمی آید بهای رسیدنمان به هم جان سپردن فاصله ها باشد... بگذار او میان ما نفسش را بکشد مهم نیست ما چه میکشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه توی بن بست زندگی همه برمیگردن سراغ عشق اولشون اما وای از اون روزی که که عشق اولتم رفته باشه سراغ عشق اولش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم باران! مینویسم سرما! مینویسم غم و اندوه و نفس! مینویسم احساس،تا بدانی دل من بی تو گلم میمیرد. و بدان دل سرد است و کمی بارانی. غم سراسر دل من پر کرده. .......کاش اینجا بودی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي قاصدك ها خوشبختي آدماست!امشب برات آرزوي يه دنياقاصدك دارم...خيلي بي معرفتي!به همين زودي فراموشم كردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب رویایی تو بود و تو نبودی/ دردل همه سودای تو بود و تو نبودی/ دل زیر لب اهسته تمنای تو میکرد/ در حسرت دیدار تو بود و تو نبودی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فقط فقط فقط میپرسه حالت چطوره؟ ضربان قلبم بالا میره ، لکنت میگیرم و احساس می کنم نفسم گرفته حالا به نظرتون دقیقاً حالم چطوره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي هر کس که درونش داره ميسوزه اما ترجيح ميده لبهاش و بدوزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگيري عصر جمعه نه از بين ميرود نه عادي ميشود فقط از هفته اي به هفته ديگه منتقل ميشود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزایی بالاتر از این نیست که به کسی دل ببندی که قسمت تو نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هايم رابه آسمان سپرده ام!خدابه خيركندباران امشبم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی تو زندگیم هست که دلم برای تو انقدر تنگ میشه که دلم میخواد تو رو از تو رویاهام بیرون بکشم وتوی دنیای واقعی با تمام وجودم بغلت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم اما... توراطلب نميكنم... نه اينكه بى نيازم... صبورم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایت را برای خودت نگه دار گاهی سبک نشوی ، سنگین تری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزهای زمستان یک استکان چای داغ مهمان منی. کنار پنجره بخار گرفته دلت وقتی تنهایی،نوش جان کن. چای رفاقت من، همیشه تازه دم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست که (جناق) میشکستیم و میگفتیم ، 
یادم تو را فراموش!!!
 ولی امروز تمام (استخوان هایم)!
 شکسته باز هم تو را فراموش نکردم!
 همین...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که با دیگرانت بود میلی / چرا یادت مرا بشکست خیلی ؟ مگر قصدت پریشانی ما بود / که عشق ما نشد مجنون و لیلی . . . ؟