بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به یاد هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیق اند نبودن و ندیدن هرگز بهانه از یاد بردن نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کجای این شهر از یادت در امان نیستم... حتی به کوچه ی علی چپ که می روم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید بتوانند دیگران گرم کنند اما وقتى تو نیستى هیچکس نیست دلم را گرم کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو هیچ گاه از بین نمیرود بلکه از سطری به سطری دیگر منتقل میشود... و اینست قانون پایستگی چشمانت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر آنکه تا لحظه خاموشی گفت:تو مرا یاد کنی یا نکنی من بیادت هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ترین خبر... بی خبریست! از آن کس که دوستش داری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من موندم اگه اسمشون کلاه"برداره چرا سرمون کلاه" میذران!! ولا :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تا ابد یادت کنم با صدایی خسته فریادت کنم دوست دارم با تو باشم هر زمان گر تو باشی،من نبارم بی امان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه تو را همیشه ب خاطر می اورم...نمیدانم شاید دوست داشتن همین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای کوی تواز سر نمی رود مارا........غریب رادل سرگشته با وطن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــــــو ... " یـــــــادگـار روزهــــــایـی هـسـتـــی ، كــه نــه فـــرامـــــوش مـی شــونـد و نـــه تـكــــــرار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همین حوالی توام شاید کمی دورتر... و تو در حوالی دلم باورکن نزدیکتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــادت برایم همانند قصه سیــگار پیرمردیست که سالهاست میگوید نـخ آخـر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد رو آدما حساب باز نکن یه روزی با امضای خودت حسابتو خالی می کنن ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز بی تو را به هر جان کندنی می شود دوام آورد اما انصاف کن با شبی که پر از یاد توست چه کنم!؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به یاد هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیق اند نبودن و ندیدن هرگز بهانه از یاد بردن نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کجای این شهر از یادت در امان نیستم... حتی به کوچه ی علی چپ که می روم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید بتوانند دیگران گرم کنند اما وقتى تو نیستى هیچکس نیست دلم را گرم کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو هیچ گاه از بین نمیرود بلکه از سطری به سطری دیگر منتقل میشود... و اینست قانون پایستگی چشمانت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر آنکه تا لحظه خاموشی گفت:تو مرا یاد کنی یا نکنی من بیادت هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ترین خبر... بی خبریست! از آن کس که دوستش داری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من موندم اگه اسمشون کلاه"برداره چرا سرمون کلاه" میذران!! ولا :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تا ابد یادت کنم با صدایی خسته فریادت کنم دوست دارم با تو باشم هر زمان گر تو باشی،من نبارم بی امان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه تو را همیشه ب خاطر می اورم...نمیدانم شاید دوست داشتن همین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای کوی تواز سر نمی رود مارا........غریب رادل سرگشته با وطن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــــــو ... " یـــــــادگـار روزهــــــایـی هـسـتـــی ، كــه نــه فـــرامـــــوش مـی شــونـد و نـــه تـكــــــرار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همین حوالی توام شاید کمی دورتر... و تو در حوالی دلم باورکن نزدیکتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــادت برایم همانند قصه سیــگار پیرمردیست که سالهاست میگوید نـخ آخـر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد رو آدما حساب باز نکن یه روزی با امضای خودت حسابتو خالی می کنن ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز بی تو را به هر جان کندنی می شود دوام آورد اما انصاف کن با شبی که پر از یاد توست چه کنم!؟