بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به یاد هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت صدای sms موبایلت اومد نگو sms دارم بگو عزیزی دارم که به یادمه هرچند که تو به یادش نیستی‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد هم بودن قشنگترین هدیه ای است که نیازی به با هم بودن ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودنــــــ ها را قـــــدر بدانـیــمـــــ ... به خـــــدا قسم . . نبودنـــــ ها همین نــزدیـکیـــ ها ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نه حساب است که فراموش شودونه چراغ است که خاموش شود؛بیادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قید غمم، خاطر آزاد کجایی؟ تنگ است دلم، قوت فریاد کجایی؟ با آنکه ز ما یاد نکردی.. ای آنکه نرفتی دمی از یاد کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقدر خوبه که بدونی . . . یکی . . . یه جایی . . . داره یه آهــنگی رو فقط به یاد " تو " گوش می ده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه یاران فارغند از یاد من از من ایشان را هزاران یاد باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت رابه تمام دنیا نخواهم فروخت،بی آنکه ذره ای به یادم باشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم تا روزی که تابوتم همچون قایقی روان بر دوش مردم باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صداقت مینویسم من اسیر نازتم گر بخواهی یا نخواهی نازنینم یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی ها را چشم میبیند و مهربانی ها را دل ! چشم فراموش میکند اما دل هرگز ! پس بدان که تا زمانی دل زنده است فراموش نخواهی شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصه سیگار پیرمردیست که سالهاست میگوید نخ آخر است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت آنچه در خواب نرفت چشم من و فکر تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهایی ام چشم مرا بست / اگر دل از تنم افتاد و بشکست فدای قلب پاک آن عزیزی / که در هر جا که باشد یاد ما هست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم وقتی صدای اس ام اسو شنیدی دوست داشتی کی باشه ؟ متاسفم که اون نیستم ! ولی بیشتر از اونی که منتظرش هستی بیادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه یادت میکنم باران می آید.نمیدانستم لمس خیالت هم وضو میخواهد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به یاد هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت صدای sms موبایلت اومد نگو sms دارم بگو عزیزی دارم که به یادمه هرچند که تو به یادش نیستی‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد هم بودن قشنگترین هدیه ای است که نیازی به با هم بودن ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودنــــــ ها را قـــــدر بدانـیــمـــــ ... به خـــــدا قسم . . نبودنـــــ ها همین نــزدیـکیـــ ها ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نه حساب است که فراموش شودونه چراغ است که خاموش شود؛بیادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قید غمم، خاطر آزاد کجایی؟ تنگ است دلم، قوت فریاد کجایی؟ با آنکه ز ما یاد نکردی.. ای آنکه نرفتی دمی از یاد کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقدر خوبه که بدونی . . . یکی . . . یه جایی . . . داره یه آهــنگی رو فقط به یاد " تو " گوش می ده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه یاران فارغند از یاد من از من ایشان را هزاران یاد باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت رابه تمام دنیا نخواهم فروخت،بی آنکه ذره ای به یادم باشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم تا روزی که تابوتم همچون قایقی روان بر دوش مردم باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صداقت مینویسم من اسیر نازتم گر بخواهی یا نخواهی نازنینم یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی ها را چشم میبیند و مهربانی ها را دل ! چشم فراموش میکند اما دل هرگز ! پس بدان که تا زمانی دل زنده است فراموش نخواهی شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصه سیگار پیرمردیست که سالهاست میگوید نخ آخر است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت آنچه در خواب نرفت چشم من و فکر تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهایی ام چشم مرا بست / اگر دل از تنم افتاد و بشکست فدای قلب پاک آن عزیزی / که در هر جا که باشد یاد ما هست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم وقتی صدای اس ام اسو شنیدی دوست داشتی کی باشه ؟ متاسفم که اون نیستم ! ولی بیشتر از اونی که منتظرش هستی بیادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه یادت میکنم باران می آید.نمیدانستم لمس خیالت هم وضو میخواهد...