بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به یاد هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر می کنیم اینکه به یاد کسی هستیم منتی است بر گردن آن شخص غافل از اینکه اگر به یاد کسی هستیم این هنر اوست نه مابه یاد ماندنی بودن بسیار مهم تر از به یاد بودن استبه یادتم خوب ِ من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر دل یاد تو سر مشق من است یاد من هم نکنی,یاد تو تکلیف من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی است که دردل دارم، چه تو باشی، چه نباشی " نگهش میدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اونجایی شروع شد که خودش رفت اما یادش نه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به يادت هستم ،اما شاهدي ندارم ، بجز كلاغ بام خانه مان كه او هم حقيقت رابه تكه پنيرى مي فروشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فاصله ها توانستی مرا از خود دور کنی ولی نگفتی با یاد و خاطره ات چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که یادش یاد ماست سرور و سالار ماست/یاد او درمان ما و مهر او در قلب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که با یاد تو در آتش غم می سوزم یاد من کن که به یادت همه شب می سوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادم باش که دریادم بمانی / که ما با هم رفیق بودیم زمانی گذشته ها اگر رفت و گذشتند / ولی در قلب من باز هم همانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی گاه و بیگاه یادی از ما می کند با مرامش شرمسارم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به یاد دل و دل یاد تو را می گیرد ، دل اگر یاد عزیزیش نکند می میرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکفتن تنهادر باور باغ نيست؛ بلکه دردلهايي است ک ب ياد هم جوانه ميزنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را من یاد میدارم "همه هنگام" نه چون نیما که می گوید "شباهنگام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي برگ گلي نيست که بر باد رود، تشنه را آب محال است که از ياد برود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنیم در ساحل قلبها ٬ این جای پای دوست است که می ماند ٬ وگرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدارم تمامی شب را تا سحر تا نکند یادت از یادم برود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به یاد هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر می کنیم اینکه به یاد کسی هستیم منتی است بر گردن آن شخص غافل از اینکه اگر به یاد کسی هستیم این هنر اوست نه مابه یاد ماندنی بودن بسیار مهم تر از به یاد بودن استبه یادتم خوب ِ من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر دل یاد تو سر مشق من است یاد من هم نکنی,یاد تو تکلیف من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو حس قشنگی است که دردل دارم، چه تو باشی، چه نباشی " نگهش میدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از اونجایی شروع شد که خودش رفت اما یادش نه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به يادت هستم ،اما شاهدي ندارم ، بجز كلاغ بام خانه مان كه او هم حقيقت رابه تكه پنيرى مي فروشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فاصله ها توانستی مرا از خود دور کنی ولی نگفتی با یاد و خاطره ات چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که یادش یاد ماست سرور و سالار ماست/یاد او درمان ما و مهر او در قلب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که با یاد تو در آتش غم می سوزم یاد من کن که به یادت همه شب می سوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادم باش که دریادم بمانی / که ما با هم رفیق بودیم زمانی گذشته ها اگر رفت و گذشتند / ولی در قلب من باز هم همانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی گاه و بیگاه یادی از ما می کند با مرامش شرمسارم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به یاد دل و دل یاد تو را می گیرد ، دل اگر یاد عزیزیش نکند می میرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکفتن تنهادر باور باغ نيست؛ بلکه دردلهايي است ک ب ياد هم جوانه ميزنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را من یاد میدارم "همه هنگام" نه چون نیما که می گوید "شباهنگام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي برگ گلي نيست که بر باد رود، تشنه را آب محال است که از ياد برود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنیم در ساحل قلبها ٬ این جای پای دوست است که می ماند ٬ وگرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدارم تمامی شب را تا سحر تا نکند یادت از یادم برود