بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به یاد هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که پیغام دهم ؟ به شباهنگ که شب مانده به راه ؟ یا به اندوه کلاغان سیاه ، به پرستو که سفر میکند از سردی فصل ؟ یا به مرغان نکو چیده شهر ؟ به که پیغام دهم که به یادت هستم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند! وای به روزی که خاکمان کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آخرین استعلام از فرشته های روی دوشمه: راست: چپ: آوردن یک لیوان آب برای پدر در5 سالگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده. مژده. مژده.  سک سک طلایی به بازار آمد اینبار با همان هزار تومان..... کی یادشه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تست جدید برای ازدواج : قبل از ازدواج ی بار طرفو بنداز تو اسخر  . . . . . اگه رو اب موند.........شک نکن که کلا پروتزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس ها گاهی پیامی ندارن فقط ارسال میشن که باور کنی اونی که فکرشو نمی کنی الان به یادته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر رفاقت بکنم می ارزی / اظهار صداقت بکنم می ارزی آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشه یادت بدم یاد بگیری یادت نره که یاد تو همیشه در یاد منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد بدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست من کوتاه از دیدار توست / قلب من اما همیشه یاد توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرازگاهى درياهوس ميکنه به ساحل سرى بزنه براش مهم نيست ساحل تحويلش ميگيره يانه! مهم اثبات وفادارى درياست!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدک شعر مرا از بر کن برو آن گوشه باغ سمت آن نرگس مست و بخوان در گوشش و بگو باور کن یک نفر یاد تو را دمی از دل نبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا فریاد کن ای هم نفس این منم آواره فریاد تو این فضا با بوی تو آغشته است آسمانم پرشده از یاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها رفت ولی یاد تو کمرنگ نگشت سال ها رفت و دل ساده ی من سنگ نگشت ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو شد یادت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نگشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد بدان هوای دل من است که بیادت می وزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مرا یاد کن! من همـــانم که اگر ساعتی از من بی خبر بودی؛ آسمان را به زمین می دوختی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به یاد هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به که پیغام دهم ؟ به شباهنگ که شب مانده به راه ؟ یا به اندوه کلاغان سیاه ، به پرستو که سفر میکند از سردی فصل ؟ یا به مرغان نکو چیده شهر ؟ به که پیغام دهم که به یادت هستم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند! وای به روزی که خاکمان کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آخرین استعلام از فرشته های روی دوشمه: راست: چپ: آوردن یک لیوان آب برای پدر در5 سالگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده. مژده. مژده.  سک سک طلایی به بازار آمد اینبار با همان هزار تومان..... کی یادشه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تست جدید برای ازدواج : قبل از ازدواج ی بار طرفو بنداز تو اسخر  . . . . . اگه رو اب موند.........شک نکن که کلا پروتزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس ها گاهی پیامی ندارن فقط ارسال میشن که باور کنی اونی که فکرشو نمی کنی الان به یادته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر رفاقت بکنم می ارزی / اظهار صداقت بکنم می ارزی آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشه یادت بدم یاد بگیری یادت نره که یاد تو همیشه در یاد منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد بدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست من کوتاه از دیدار توست / قلب من اما همیشه یاد توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرازگاهى درياهوس ميکنه به ساحل سرى بزنه براش مهم نيست ساحل تحويلش ميگيره يانه! مهم اثبات وفادارى درياست!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدک شعر مرا از بر کن برو آن گوشه باغ سمت آن نرگس مست و بخوان در گوشش و بگو باور کن یک نفر یاد تو را دمی از دل نبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا فریاد کن ای هم نفس این منم آواره فریاد تو این فضا با بوی تو آغشته است آسمانم پرشده از یاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها رفت ولی یاد تو کمرنگ نگشت سال ها رفت و دل ساده ی من سنگ نگشت ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو شد یادت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نگشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد بدان هوای دل من است که بیادت می وزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مرا یاد کن! من همـــانم که اگر ساعتی از من بی خبر بودی؛ آسمان را به زمین می دوختی...