بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به سلامتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل آفتابگردان را گفتند:   چراشبها سرت را پایین می اندازی؟   گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم   به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی حلقه های زنجیر   که زیر برف و بارون میمونن زنگ میزنن ولی هم دیگه رو ول نمیکنن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که   چه عشقشون پیششون باشه چه نباشه   چشمشون مثل فانوس دریایی نمی چرخه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به سلامتی سیم خاردار!   که پشت و رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به سلامتی بیل!   که هرچه ‌قدر بره تو خاک، بازم برّاق‌تر می‌شه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دید تو تاکسی بغلیش پول نداره   به راننده گفت :پول خورد ندارم مال همه رو حساب کن….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادر که بخاطر ما هیکلش به هم خورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که به پدر و مادرشون احترام میذارن و میدونن تو خونه ای که   بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز بزرگ نمیشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که خطشون اعتباریه ولی معرفتشون دایمیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی مادر   که وقتی غذا سر سفره کم بیاد   اولین کسی که از اون غذا دوس نداره خودشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که هنوز دوسش داری   ولی دیگه مال تو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه باباهایی که   رمز تموم کارتهای بانکیشون شماره شناسنامشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده باشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونهائی که دوست دارم رو درک می کنند   و اونو به حساب کمبودهات نمی ذارن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که تو این هوای دو نفره با تنهاییشون قدم میزنن  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون رفتگری که تو این هوا داره به عشق زن بچش   کوچه و خیابون رو جارو میزنه که یه لقمه نون حلال در بیاره . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به سلامتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل آفتابگردان را گفتند:   چراشبها سرت را پایین می اندازی؟   گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم   به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی حلقه های زنجیر   که زیر برف و بارون میمونن زنگ میزنن ولی هم دیگه رو ول نمیکنن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که   چه عشقشون پیششون باشه چه نباشه   چشمشون مثل فانوس دریایی نمی چرخه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به سلامتی سیم خاردار!   که پشت و رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به سلامتی بیل!   که هرچه ‌قدر بره تو خاک، بازم برّاق‌تر می‌شه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دید تو تاکسی بغلیش پول نداره   به راننده گفت :پول خورد ندارم مال همه رو حساب کن….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادر که بخاطر ما هیکلش به هم خورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که به پدر و مادرشون احترام میذارن و میدونن تو خونه ای که   بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز بزرگ نمیشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که خطشون اعتباریه ولی معرفتشون دایمیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی مادر   که وقتی غذا سر سفره کم بیاد   اولین کسی که از اون غذا دوس نداره خودشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که هنوز دوسش داری   ولی دیگه مال تو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه باباهایی که   رمز تموم کارتهای بانکیشون شماره شناسنامشونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده باشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونهائی که دوست دارم رو درک می کنند   و اونو به حساب کمبودهات نمی ذارن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که تو این هوای دو نفره با تنهاییشون قدم میزنن  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون رفتگری که تو این هوا داره به عشق زن بچش   کوچه و خیابون رو جارو میزنه که یه لقمه نون حلال در بیاره . . .