بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به سلامتی شاخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامــــتی اون مادری که جَوون 16 ســـالشو تو جنــــگ از دست داد ولی تو دلش میـــگه دمـــت گرم پســــرم که از نامـــوس و وطنـــت دفاع کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونایی که چراغ رفاقتشون واسه ی ما همیشه نفت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتى كسى كه تو خيالمونه اما بيخيالمونه ! به سلامتى باارزش ترين پول دنيا" تومن " چون هم تو توشى هم من ! به سلامتى اونايى كه چه عشقشون پيششون باشه چه نباشه چششون مثل فانوس دريايى نمى چرخه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ ســــــــــــــــلامتی اونایی که خیلی تنهان نه این که نمیتونن با کسی باشن فقط دلشون نمیخواد با هر کسی باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که تو این هوای دو نفره با تنهاییشون قدم می زنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پدری که هنگام تراشیدن موی کودک مبتلا به سرطانش گریه فرزندش رو دید ماشین رو داد به دستش و گفت:حالا نوبت ِ توئه ... بتراش موهای منو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف میپوشه میره کارگری برای سیر کردن شکم بچه اش ، اما بچه اش خجالت میکشه به دوستاش بگه این پدرمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دیوار نه به خاطر بلندیش واسه اینکه هیچ وقت پشت آدمو خالی نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که دوسشون داریم  و نمی دونن دوسمون دارن و نمی دونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که همیشه راستشو می گه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سیم خار دار که یه روست و زیر و رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سرنوشت که نمی شه اونو از سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون نبودن هایی که هیچ بودنی جبرانشون نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیِ اونی که نه می تونیم ببینیمش و نه صداش رو بشنویم ولی بدجوری دلتنگشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلی که اسمش دله نصفش آهه و نصفش گله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پشه که تو اوج تنهایی وقتی که می بینی دیگه هیچکس نیس میاد زیر گوشت ویز ویز می کنه میگه غمت نباشه من هستم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به سلامتی شاخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامــــتی اون مادری که جَوون 16 ســـالشو تو جنــــگ از دست داد ولی تو دلش میـــگه دمـــت گرم پســــرم که از نامـــوس و وطنـــت دفاع کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونایی که چراغ رفاقتشون واسه ی ما همیشه نفت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتى كسى كه تو خيالمونه اما بيخيالمونه ! به سلامتى باارزش ترين پول دنيا" تومن " چون هم تو توشى هم من ! به سلامتى اونايى كه چه عشقشون پيششون باشه چه نباشه چششون مثل فانوس دريايى نمى چرخه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ ســــــــــــــــلامتی اونایی که خیلی تنهان نه این که نمیتونن با کسی باشن فقط دلشون نمیخواد با هر کسی باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که تو این هوای دو نفره با تنهاییشون قدم می زنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پدری که هنگام تراشیدن موی کودک مبتلا به سرطانش گریه فرزندش رو دید ماشین رو داد به دستش و گفت:حالا نوبت ِ توئه ... بتراش موهای منو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف میپوشه میره کارگری برای سیر کردن شکم بچه اش ، اما بچه اش خجالت میکشه به دوستاش بگه این پدرمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دیوار نه به خاطر بلندیش واسه اینکه هیچ وقت پشت آدمو خالی نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که دوسشون داریم  و نمی دونن دوسمون دارن و نمی دونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که همیشه راستشو می گه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سیم خار دار که یه روست و زیر و رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سرنوشت که نمی شه اونو از سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون نبودن هایی که هیچ بودنی جبرانشون نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیِ اونی که نه می تونیم ببینیمش و نه صداش رو بشنویم ولی بدجوری دلتنگشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلی که اسمش دله نصفش آهه و نصفش گله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پشه که تو اوج تنهایی وقتی که می بینی دیگه هیچکس نیس میاد زیر گوشت ویز ویز می کنه میگه غمت نباشه من هستم