بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاهن باس گفت. . . عزیزم دهنت ازجایی به فاضلاب شهری وصله که هرچی (چیزه) ازش میادبیرون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : شرمنده که تنها کاری که از دست من برات بر اومد این بود که خیلیــــــــــــــــــــــــــ‌ ـ ـ ـ ـ خوب وقتمو برات تلفـ ـ ـ ـ ـ کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: ینی با دو تا یاکریم معاشرت کنم بهتر از توئن!!!!!! والا بخدا...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: من از خیلیا خوشم نمیاد ... ولی از تو به طور ویژه ایی بدم میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا فکرکردن به بعضیاآدمو دلگرم میکنه.... آهای بعضیاخیلی مخلصیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت بدون ماسک دم از مردونگى نزن حال و هواش سنگینه ، سرفت مى گیره ! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسمابایدبه بعضیاگفت؛ . . . . . . . عزیزم شما نه دافی نه پافی... شماگافی که روزگارداده وسط خلقت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایدگفت: . . هرچقدرهم دوربر زندگیم بپلکی من استخون نمیدم بهت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: بهت میگن "مرد" ؟ بیخیال...!!!! باهات شوخی کردن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت بال و پر و که خودم بت دادم، دم از کجا آوردی!!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت خوشم اومد خیلی کثافت تر از اونی هستی که فکر میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایدگفت:عزیزم تو عوضی شدی نگو شرایط عوض شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت :من "روغنم"شما "آب"خودتم بکشیااااا، باهات قاطی نمیشم! حالاهی هم بزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضیا گفت: اون چیزی که تورو مرد کرده،سگ رو هم نر کرده! پس دنبال یه چیز بهتر باش واسه ثابت کردن مردونگیت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت به شخصیتت تافت بزن یکم ثابت شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :شما عر نزنی هم خر بودنت ثابت شده اس.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاهن باس گفت. . . عزیزم دهنت ازجایی به فاضلاب شهری وصله که هرچی (چیزه) ازش میادبیرون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : شرمنده که تنها کاری که از دست من برات بر اومد این بود که خیلیــــــــــــــــــــــــــ‌ ـ ـ ـ ـ خوب وقتمو برات تلفـ ـ ـ ـ ـ کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: ینی با دو تا یاکریم معاشرت کنم بهتر از توئن!!!!!! والا بخدا...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: من از خیلیا خوشم نمیاد ... ولی از تو به طور ویژه ایی بدم میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا فکرکردن به بعضیاآدمو دلگرم میکنه.... آهای بعضیاخیلی مخلصیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت بدون ماسک دم از مردونگى نزن حال و هواش سنگینه ، سرفت مى گیره ! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسمابایدبه بعضیاگفت؛ . . . . . . . عزیزم شما نه دافی نه پافی... شماگافی که روزگارداده وسط خلقت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایدگفت: . . هرچقدرهم دوربر زندگیم بپلکی من استخون نمیدم بهت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: بهت میگن "مرد" ؟ بیخیال...!!!! باهات شوخی کردن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت بال و پر و که خودم بت دادم، دم از کجا آوردی!!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت خوشم اومد خیلی کثافت تر از اونی هستی که فکر میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایدگفت:عزیزم تو عوضی شدی نگو شرایط عوض شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت :من "روغنم"شما "آب"خودتم بکشیااااا، باهات قاطی نمیشم! حالاهی هم بزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضیا گفت: اون چیزی که تورو مرد کرده،سگ رو هم نر کرده! پس دنبال یه چیز بهتر باش واسه ثابت کردن مردونگیت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت به شخصیتت تافت بزن یکم ثابت شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :شما عر نزنی هم خر بودنت ثابت شده اس.