بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت لامصب من که پابه پات اومدم....دیگه چرا این پا و اون پا کردی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت اون قدی که دهن تو بوی شیر میده خود شیر بو نمی ده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید . . . چیزی نگفت چون دیوونن میزنن لهمون میکنن ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : شما تاس شیش گوشه ای هرجورم بریزن شمارو جفت شیش میای و برنده ای ولی من غنیمت این برد تو نیستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: فلسفه وجودت مثل سس خرسی مهرام میمونه،فقط بلدی تر تر کنی بدون بازدهی...! والا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت... به شخصیتت یکم تافت بزن بلکه یکم ثابت بشه! والا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : بـــرای تنـــوع هـــم کـــه شـــده . . . یــه بــار ” آدم ” بـــاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: برو زیره تانک شاید فهمیده شدی... ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید بگی: اون نون و نمکی که با هم خوردیم سیرت نکرد که داری پشت سرم ... میخوری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : بـــرای تنـــوع هـــم کـــه شـــده . . . یــه بــار ” آدم ” بـــاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: اگه حس میکنی خیلی بارته واست" گاری " بگیریم.....!!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: تا میتونی منو دور بزن و دور بزن وقتی که خوب دور زدی و سرت گیج رفت یه راست میفتی جلوی پای خودم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به بعضیا باید بگی عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی فقط به خاطر خطای دیدم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم نصف آفریقا رو من سیاه کردم ، زغالتو بنداز اونور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت زیبایی صورتت را به آرایشگر و وسایل آرایشی ات تبریک میگویم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت تو نشدی یکی دیگه حیفه غرورمه که هر روز بشکنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت لامصب من که پابه پات اومدم....دیگه چرا این پا و اون پا کردی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت اون قدی که دهن تو بوی شیر میده خود شیر بو نمی ده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید . . . چیزی نگفت چون دیوونن میزنن لهمون میکنن ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : شما تاس شیش گوشه ای هرجورم بریزن شمارو جفت شیش میای و برنده ای ولی من غنیمت این برد تو نیستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: فلسفه وجودت مثل سس خرسی مهرام میمونه،فقط بلدی تر تر کنی بدون بازدهی...! والا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت... به شخصیتت یکم تافت بزن بلکه یکم ثابت بشه! والا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : بـــرای تنـــوع هـــم کـــه شـــده . . . یــه بــار ” آدم ” بـــاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: برو زیره تانک شاید فهمیده شدی... ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید بگی: اون نون و نمکی که با هم خوردیم سیرت نکرد که داری پشت سرم ... میخوری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : بـــرای تنـــوع هـــم کـــه شـــده . . . یــه بــار ” آدم ” بـــاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: اگه حس میکنی خیلی بارته واست" گاری " بگیریم.....!!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: تا میتونی منو دور بزن و دور بزن وقتی که خوب دور زدی و سرت گیج رفت یه راست میفتی جلوی پای خودم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به بعضیا باید بگی عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی فقط به خاطر خطای دیدم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم نصف آفریقا رو من سیاه کردم ، زغالتو بنداز اونور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت زیبایی صورتت را به آرایشگر و وسایل آرایشی ات تبریک میگویم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت تو نشدی یکی دیگه حیفه غرورمه که هر روز بشکنه