بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هیچی نباید گفت... یه نگاه عمیق کافیه براشون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت:واسه کسی دورویی کن که حوصله همون یه روتم داشته باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: عزیزم بی شعوریت ذاتیه یا خودتم در این راستا تلاش میکنی؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : عزیزم تو از شعورت استفاده کن اگه تموم شد بازم برات میخرم...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: شیری یا روباه،ببری یا پلنگ،گرگی یا،........ هر چی هستی باش مهم نیست.... ولی وقتی به یه آهو نزدیک میشی بپرس ببین صاحب داره یا نه؟! صرفا جهت فرهنگ سازی...( کلمات هم استعاره هستن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: اگه بخوام زندگیمو از اول بسازم تو پیام بازرگانی وسطشم نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت شما با این طرز غذا خوردنت سفره برات خیلی زیاده، باید تو آخور غذا بخوری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : من یکی تا حالا از قول "مردانه" خیری ندیده ام خیلی مردی قول "زنانه" بده ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : من "روغنم" شما "آّآب"..... خودتم بکشیا باهات قاطی نمیشم.. !! حالا هی هم بزن..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایستی گفت عزیزم بیشعوریت ذاتیه یا خودتم در این راستا تلاش میکنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: تو نمیخواد مارو بخندونی فقط ببند دهنو که یخ زدیم ها جون برار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی کردن به بعضیا مثل آب دادن به گل مصنوعیه!! زیادزحمت نکش... طرف رگ‌ وریشه نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم نصف آفریقا رو من سیاه کردم ذغالتو بنداز اونور . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : شما دکترای نساجی داری از بس نخ دادی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : عاغا ما خودمون پیچگوشتییم مارو نپیچون!!!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید شامپو نرم کننده ی "اعصاب"رو پیشنهاد کنیم!!!والاه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هیچی نباید گفت... یه نگاه عمیق کافیه براشون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت:واسه کسی دورویی کن که حوصله همون یه روتم داشته باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: عزیزم بی شعوریت ذاتیه یا خودتم در این راستا تلاش میکنی؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : عزیزم تو از شعورت استفاده کن اگه تموم شد بازم برات میخرم...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: شیری یا روباه،ببری یا پلنگ،گرگی یا،........ هر چی هستی باش مهم نیست.... ولی وقتی به یه آهو نزدیک میشی بپرس ببین صاحب داره یا نه؟! صرفا جهت فرهنگ سازی...( کلمات هم استعاره هستن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: اگه بخوام زندگیمو از اول بسازم تو پیام بازرگانی وسطشم نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت شما با این طرز غذا خوردنت سفره برات خیلی زیاده، باید تو آخور غذا بخوری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : من یکی تا حالا از قول "مردانه" خیری ندیده ام خیلی مردی قول "زنانه" بده ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : من "روغنم" شما "آّآب"..... خودتم بکشیا باهات قاطی نمیشم.. !! حالا هی هم بزن..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایستی گفت عزیزم بیشعوریت ذاتیه یا خودتم در این راستا تلاش میکنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: تو نمیخواد مارو بخندونی فقط ببند دهنو که یخ زدیم ها جون برار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی کردن به بعضیا مثل آب دادن به گل مصنوعیه!! زیادزحمت نکش... طرف رگ‌ وریشه نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم نصف آفریقا رو من سیاه کردم ذغالتو بنداز اونور . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : شما دکترای نساجی داری از بس نخ دادی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : عاغا ما خودمون پیچگوشتییم مارو نپیچون!!!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید شامپو نرم کننده ی "اعصاب"رو پیشنهاد کنیم!!!والاه