بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت:من حاضرم نوار خالی گوش کنم ولی صدای تورو نشنوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت:یکم این اصالت وکمالاتتو جمع کن ماهم بشینیم جانیس‏!‏‏!‏‏!‏‏!‏‏ آهو عصبانی‏~‏‏_‏‏~‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا آدم ترجیح میده تو تنهایی خودش بمیره تا اینکه به بعضیا مسج بده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار من خودمو کشتم تا به بعضیا بفهمونم گدا وخسیس یکی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت فاز خود را با رسم شکل توضیح دهید …(5 نمره)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گقت : تو که دست راست و چپتو بلد نیستی، داری به ما آدرس میدی؟؟؟؟ یا به بعضیام باید گفت : تو که شرق و غربتو بلد نیستی، میخوای معلم جغرافیا بشی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام نباید چیزی گفت......فقط باید بهشون نگاه کرد(نگاه معنادار).... لزومی نداره فَکِتون رو واسه هر "آدم نمایی" به حرکت دربیارید والا به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت حسابی منو دور بزن!!! خوب که سرت گیج رفت میوفتی جلو پای خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: دهنتو به اندازه کلماتت بازکن،گنده تر از خودت بخوای حرف بزنی بخیه لازم میشی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بایدگفت: عزیزم دلم اونی که با دیدنت "کف" میکنه دلستره، نه من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم ، من کارگردان همون فیلمیم که تو داری واسم بازی میکنی … !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: ایشالا دست به خاکستر بزنی نارنجک بشه بترکه تو صورتت. والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت …عزیزم اونی که شما سنگشو به سینه میزنی ما خیلی وقته تو حموم به پامون میزنیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اگه حس میکنی خیلی بارته واست”گاری” بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضیا گفت: یادت نـــــــره ساعت 9 خـــــــودتو بــــــذارے دم در...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: پَر و بالو که خودم بهت دادم.. دُم از کجا در آوردی بدبخت!؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت:من حاضرم نوار خالی گوش کنم ولی صدای تورو نشنوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت:یکم این اصالت وکمالاتتو جمع کن ماهم بشینیم جانیس‏!‏‏!‏‏!‏‏!‏‏ آهو عصبانی‏~‏‏_‏‏~‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا آدم ترجیح میده تو تنهایی خودش بمیره تا اینکه به بعضیا مسج بده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار من خودمو کشتم تا به بعضیا بفهمونم گدا وخسیس یکی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت فاز خود را با رسم شکل توضیح دهید …(5 نمره)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گقت : تو که دست راست و چپتو بلد نیستی، داری به ما آدرس میدی؟؟؟؟ یا به بعضیام باید گفت : تو که شرق و غربتو بلد نیستی، میخوای معلم جغرافیا بشی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام نباید چیزی گفت......فقط باید بهشون نگاه کرد(نگاه معنادار).... لزومی نداره فَکِتون رو واسه هر "آدم نمایی" به حرکت دربیارید والا به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت حسابی منو دور بزن!!! خوب که سرت گیج رفت میوفتی جلو پای خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: دهنتو به اندازه کلماتت بازکن،گنده تر از خودت بخوای حرف بزنی بخیه لازم میشی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بایدگفت: عزیزم دلم اونی که با دیدنت "کف" میکنه دلستره، نه من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم ، من کارگردان همون فیلمیم که تو داری واسم بازی میکنی … !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: ایشالا دست به خاکستر بزنی نارنجک بشه بترکه تو صورتت. والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت …عزیزم اونی که شما سنگشو به سینه میزنی ما خیلی وقته تو حموم به پامون میزنیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اگه حس میکنی خیلی بارته واست”گاری” بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضیا گفت: یادت نـــــــره ساعت 9 خـــــــودتو بــــــذارے دم در...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: پَر و بالو که خودم بهت دادم.. دُم از کجا در آوردی بدبخت!؟!