بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻼﺳﺎﺭﻭ ﺑﭙﯿﭽﻮﻧﻢ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : فکر میکردم چیزی هستی ممنون که ثابت کردی هیچ بوقی نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : ﺻﺪﺍ ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ﮔــُـــــم شـــــﻮ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﻋﮑﺴﺎﺵ ﺍﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺑﮑﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﻗﯿﺎﻓﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺩﺍﺷﭙﻮﺭﺕ ﭘﯿﮑﺎﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید بگی: من به زندگی خودم بوقیدم چه برسه به هیکل تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت : بالاخره ما بد و خوب ، کم و زیاد همینیم که هستیم شما همینشم نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : هیچ چیز من دیگه به تو مربوط نیست به جز حالم که اونم ازت بهم میخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام باید بگی : فیلمت که تموم شد بیدارم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها هم باید گفت : ﻣﻦ ﺁﻧﺘﯽ ﻭﯾﺮوسمو به خاطر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺍﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ ! ﺣﻠــــــــﻪ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : شما از انسان بودن فقط چند حرف اولشو هستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : احساس نمیکنی باید تعداد عزیزای دلتو کمتر کنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت : عزیزم اگه نمیتونی آدم باشی حداقل جونِوَر بی آزاری باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ کی ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻯ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ با هم ﺑﺎﺷﻴﻦ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : شمایی که تا دورت شلوغ میشه جو میگیرتت حواست باشه تنها که شدی بغض نگیرتت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ : ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ چی هستی ﻋﺰﯾﺰﻡ ؟ ﺗﻮ که ﺁﻏﻮﺷﺖ مثه ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ همه ﺑﺎﺯﮦ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : دوست عزیز ببخشید حواسم نبود پشتم خورد به خنجرتون !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻼﺳﺎﺭﻭ ﺑﭙﯿﭽﻮﻧﻢ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : فکر میکردم چیزی هستی ممنون که ثابت کردی هیچ بوقی نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : ﺻﺪﺍ ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ﮔــُـــــم شـــــﻮ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﻋﮑﺴﺎﺵ ﺍﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺑﮑﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﻗﯿﺎﻓﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺩﺍﺷﭙﻮﺭﺕ ﭘﯿﮑﺎﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید بگی: من به زندگی خودم بوقیدم چه برسه به هیکل تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت : بالاخره ما بد و خوب ، کم و زیاد همینیم که هستیم شما همینشم نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : هیچ چیز من دیگه به تو مربوط نیست به جز حالم که اونم ازت بهم میخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام باید بگی : فیلمت که تموم شد بیدارم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها هم باید گفت : ﻣﻦ ﺁﻧﺘﯽ ﻭﯾﺮوسمو به خاطر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺍﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ ! ﺣﻠــــــــﻪ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : شما از انسان بودن فقط چند حرف اولشو هستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی : احساس نمیکنی باید تعداد عزیزای دلتو کمتر کنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت : عزیزم اگه نمیتونی آدم باشی حداقل جونِوَر بی آزاری باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ کی ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻯ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ با هم ﺑﺎﺷﻴﻦ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : شمایی که تا دورت شلوغ میشه جو میگیرتت حواست باشه تنها که شدی بغض نگیرتت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ : ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ چی هستی ﻋﺰﯾﺰﻡ ؟ ﺗﻮ که ﺁﻏﻮﺷﺖ مثه ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ همه ﺑﺎﺯﮦ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : دوست عزیز ببخشید حواسم نبود پشتم خورد به خنجرتون !