بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: تو که ریاضیه ابتدایی رو با ماده قبول شدی نمیخواد واسه ما توضیح بدی من و تو میشه ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باست گفت: توروجون مادرت 2تاکمپوت بگیر بروملاقات خودت، حالت خیلی بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت عزیزم بامزه بودن فرق داره با دلقک بودن فهمیدی یا بیام بت بفهمونم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی، مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی طراح عینک ریبن که به بعضیا قیافه داد:)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت عزیزم من بداخلاق نیستم فقط نباید با همه مهربون باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم بایدگفت:وقت کردی ارومتر برو تا شعورت هم بهت برسه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: وقتی کم میزاری دیگه زیاد نخواه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید بگی:عزیزم یا بیــــــا بمون یـــــا گورتو از زندگیم گم کن...اینکه هی میری میای آدمو داغون میکنــــــــه... عمرا اگه کسی بفهمه من چه حالی دارم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت این بادی که انداختی توو گلوت ، قبلا توو معده ی ما بوده … آره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضیا گفت: نگران چی هستی؟ من نشد، یکی دیگه، تو که عادت داری :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ، در ﻫﻨﮕﺎم دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞِ ﺷﻌﻮر را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﺪ!... به قول داش کامران متچاکرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: دم از مردونگی نزن! سنگینه... سرفه ات می گیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این روزا به بعضیا باید گفت عزیزم اگه نمی تونی آدم باشی حداقل حیوون بی آزاری باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت فاز خود را با رسم شکل توضیح دهید … واللا به خداااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته که ته ریش بعضیا رو خیلی جذاب میکنه اما به بعضیا اصلا کلیبس نمیاد!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: تو که ریاضیه ابتدایی رو با ماده قبول شدی نمیخواد واسه ما توضیح بدی من و تو میشه ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باست گفت: توروجون مادرت 2تاکمپوت بگیر بروملاقات خودت، حالت خیلی بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت عزیزم بامزه بودن فرق داره با دلقک بودن فهمیدی یا بیام بت بفهمونم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی، مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی طراح عینک ریبن که به بعضیا قیافه داد:)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت عزیزم من بداخلاق نیستم فقط نباید با همه مهربون باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم بایدگفت:وقت کردی ارومتر برو تا شعورت هم بهت برسه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: وقتی کم میزاری دیگه زیاد نخواه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید بگی:عزیزم یا بیــــــا بمون یـــــا گورتو از زندگیم گم کن...اینکه هی میری میای آدمو داغون میکنــــــــه... عمرا اگه کسی بفهمه من چه حالی دارم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت این بادی که انداختی توو گلوت ، قبلا توو معده ی ما بوده … آره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضیا گفت: نگران چی هستی؟ من نشد، یکی دیگه، تو که عادت داری :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ، در ﻫﻨﮕﺎم دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞِ ﺷﻌﻮر را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﺪ!... به قول داش کامران متچاکرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: دم از مردونگی نزن! سنگینه... سرفه ات می گیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این روزا به بعضیا باید گفت عزیزم اگه نمی تونی آدم باشی حداقل حیوون بی آزاری باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت فاز خود را با رسم شکل توضیح دهید … واللا به خداااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته که ته ریش بعضیا رو خیلی جذاب میکنه اما به بعضیا اصلا کلیبس نمیاد!!!!