بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــرکشمـــــــ نمیتـــونـــے کنـــــــے בرکشمـــــــ ✘بعـבشمـــــ از رفقــــــــآ پـُـــرِ تـَـرکِشَمــــــ בنیـــــآرو בآבمــــــ رבشمــــــ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بعضيــا بــاس گفــت : قسمــت نشــد دستتــو بگيــرم ولــي روزاي آخــر خــوب مچتــو گرفتــم ... هه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مجبور به دوست داشتن کسایی که ازشون بدم میاد نیستم! رک بگم ازت متنفرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت عزیزم انقدر خودتو می گیری حواست باشه چاه توالتم هر از چند گاهی می گیره اینجوریاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت..شما که بلد نیستین..سوت بزنین..حتی ی بلبلی... .. ... .... . . . . . چرا کم میارین اخه؟!!!^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـِـہ بَـعــضــﮯ هـآ بـاید گُــفـتـــ : فَـلـسَـفـِـه وُجـودتـــ مِـثـلــ سُـس خِـرســــﮯ مَـهـرآمـه فَـقَـطـ بَـلـدی تِـرتِـر کُـنــﮯ، بِــدون بـآزدهــﮯ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باس گف اگه واسه بقیه شاخی واس ما گاو شاخ داری حالیت نیس فقط میزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت: حيف من كه براي تو چقدر دلسوزي كردم . حالا تو اومدي ميگي اوني نيستي كه من ميخواستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَز ایــن بِـه بَعــد✁ اَخــلـآقَـــــمـــو ☟ بـآ ☟ ◄شُعــــــور► طَـــرَفَـــم ✗سِــــت✗ ✓مـــی کُـنــَـم✓

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـــــ✘ـــــآ بایـد گفــت :☞ فعلا سیگـــــار دستمــــ☞ـــه تمومـــ کـه شـــ⇡⇡⇡ـــد قـــ✘ـول میدم تو رو هم دود کنـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✖ بــه【 بــعضـــیــام】بـاســـ گفـتـ※ــ ✖ تـــو فــقــط مــثــه ↩ ســاخــتــمـــونـــا↪ ✖ نـــ….ـــمـــا ⇪⇣⇕ داریــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا مثل سازمان مللن فقط میتونن برای دیگران تاسف بخ‌ورن و در سوی دیگر با دشمنان طرف؛ بگن بخندند.. خجالت چیزی خوبیه ‌‌ولی بعضیا اصلا این اپش‌نو ندارن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ … ✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ … ✘ گفتـم در جریان باشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت غلط املایی بیش نبودی زیرت خط کشیدم و دو خط از روت نوشتم که دیگه تکرار نشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از اوناییم که حرف میزنیم با اَخــــــــــم... برق میزنیـم تو جمــــــــــــــــــــع.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺آدَم سَختـــــ گیـــری نیستــَــم اَمــّــا❕ آدَم سَختــــــــ گیــــــــــر میــــــــاد↻☞

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــرکشمـــــــ نمیتـــونـــے کنـــــــے בرکشمـــــــ ✘بعـבشمـــــ از رفقــــــــآ پـُـــرِ تـَـرکِشَمــــــ בنیـــــآرو בآבمــــــ رבشمــــــ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بعضيــا بــاس گفــت : قسمــت نشــد دستتــو بگيــرم ولــي روزاي آخــر خــوب مچتــو گرفتــم ... هه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مجبور به دوست داشتن کسایی که ازشون بدم میاد نیستم! رک بگم ازت متنفرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت عزیزم انقدر خودتو می گیری حواست باشه چاه توالتم هر از چند گاهی می گیره اینجوریاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت..شما که بلد نیستین..سوت بزنین..حتی ی بلبلی... .. ... .... . . . . . چرا کم میارین اخه؟!!!^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـِـہ بَـعــضــﮯ هـآ بـاید گُــفـتـــ : فَـلـسَـفـِـه وُجـودتـــ مِـثـلــ سُـس خِـرســــﮯ مَـهـرآمـه فَـقَـطـ بَـلـدی تِـرتِـر کُـنــﮯ، بِــدون بـآزدهــﮯ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باس گف اگه واسه بقیه شاخی واس ما گاو شاخ داری حالیت نیس فقط میزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت: حيف من كه براي تو چقدر دلسوزي كردم . حالا تو اومدي ميگي اوني نيستي كه من ميخواستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَز ایــن بِـه بَعــد✁ اَخــلـآقَـــــمـــو ☟ بـآ ☟ ◄شُعــــــور► طَـــرَفَـــم ✗سِــــت✗ ✓مـــی کُـنــَـم✓

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـــــ✘ـــــآ بایـد گفــت :☞ فعلا سیگـــــار دستمــــ☞ـــه تمومـــ کـه شـــ⇡⇡⇡ـــد قـــ✘ـول میدم تو رو هم دود کنـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✖ بــه【 بــعضـــیــام】بـاســـ گفـتـ※ــ ✖ تـــو فــقــط مــثــه ↩ ســاخــتــمـــونـــا↪ ✖ نـــ….ـــمـــا ⇪⇣⇕ داریــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا مثل سازمان مللن فقط میتونن برای دیگران تاسف بخ‌ورن و در سوی دیگر با دشمنان طرف؛ بگن بخندند.. خجالت چیزی خوبیه ‌‌ولی بعضیا اصلا این اپش‌نو ندارن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ … ✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ … ✘ گفتـم در جریان باشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت غلط املایی بیش نبودی زیرت خط کشیدم و دو خط از روت نوشتم که دیگه تکرار نشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از اوناییم که حرف میزنیم با اَخــــــــــم... برق میزنیـم تو جمــــــــــــــــــــع.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺آدَم سَختـــــ گیـــری نیستــَــم اَمــّــا❕ آدَم سَختــــــــ گیــــــــــر میــــــــاد↻☞