بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت.... گور هرچی عشق و عادت و .... فقط لطف کن از زندگی من گمشو بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: . . . . . عزیزم من در نیستم که هی بشم وا،بسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، تو : ما یادت هست ؟ ولی تمام شد حالا چی ؟ تو ، او : شما من هم به سلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی باس گفت: ببخشید فهم ما در حد نفهمی شما نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: انقدر شاخ شدی که می ترسم جلوت قرمز بپوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت . . . . . . نمیخواد چیزی بگی با تانک از روشون ردشو خودتو با چند نفر دیگرو از دستشون راحت کن :) ملت اعصاب ندارن والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: آغا جماععععت..... رنگ زرد چراغ راهنمایی یعنی با احتیاط برانید. نه اینکه بدو الان قرمز میشه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم بخندم و ببخشم... خدانیستم ولی زیر سایش بزرگ شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: کورمون نکنی با اون روشنایی فکرت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمون ابیه.... جای اون خالیه.....ک باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت ببین ما سر رفاقت از تیکه بزرگ نوشمکمون گذشتیم تو که دیگه جای خود داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ..... تنهایی..... آنقدر قیمت دارد ...... که درب را باز نمیکنم ...... حتی برای تو .....!! که سالها منتظر آمدنت بودم ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچـــــــــه کــــــــــ بودم ی عادت خیلـــــــــــی خوب داشتم اونم این بودکــــــ شبـــــــــــامیخوابیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت:من و تو “ما” شدیم ولی نمی دانستم که “ما”یمان آوازی می شود برای گاوی که در طویله ی دلت مخفی کرده بودی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇦⇦ما کِہ صِداش مےکُنیم ✔✔بــــــــــےغیــــــــــرت✔✔ ↻حالا شما بگـــــو پِســــــــــَر با اَفــــــــــکارِ مٌــــــــــدِرن↻⇨⇨

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از راه های شناخت رفیق جلوی جنس مخالفه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت.... گور هرچی عشق و عادت و .... فقط لطف کن از زندگی من گمشو بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: . . . . . عزیزم من در نیستم که هی بشم وا،بسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، تو : ما یادت هست ؟ ولی تمام شد حالا چی ؟ تو ، او : شما من هم به سلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی باس گفت: ببخشید فهم ما در حد نفهمی شما نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: انقدر شاخ شدی که می ترسم جلوت قرمز بپوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت . . . . . . نمیخواد چیزی بگی با تانک از روشون ردشو خودتو با چند نفر دیگرو از دستشون راحت کن :) ملت اعصاب ندارن والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: آغا جماععععت..... رنگ زرد چراغ راهنمایی یعنی با احتیاط برانید. نه اینکه بدو الان قرمز میشه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم بخندم و ببخشم... خدانیستم ولی زیر سایش بزرگ شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: کورمون نکنی با اون روشنایی فکرت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمون ابیه.... جای اون خالیه.....ک باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت ببین ما سر رفاقت از تیکه بزرگ نوشمکمون گذشتیم تو که دیگه جای خود داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ..... تنهایی..... آنقدر قیمت دارد ...... که درب را باز نمیکنم ...... حتی برای تو .....!! که سالها منتظر آمدنت بودم ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچـــــــــه کــــــــــ بودم ی عادت خیلـــــــــــی خوب داشتم اونم این بودکــــــ شبـــــــــــامیخوابیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت:من و تو “ما” شدیم ولی نمی دانستم که “ما”یمان آوازی می شود برای گاوی که در طویله ی دلت مخفی کرده بودی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇦⇦ما کِہ صِداش مےکُنیم ✔✔بــــــــــےغیــــــــــرت✔✔ ↻حالا شما بگـــــو پِســــــــــَر با اَفــــــــــکارِ مٌــــــــــدِرن↻⇨⇨

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از راه های شناخت رفیق جلوی جنس مخالفه...