بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت:... عزیزم اینقدر واسم زیر آبی نرو... به وقت دیدی واست عمق آبی رفتم ...خدای نکرده سرت گیج رفت تا ته ش با کله سقوط کردی... ( اختراع خودم بود حالشو ببرید )@$/^;-(:☆→)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت من همینم که هستم شاخ نیستم چون گاو نیستم خاص نیستم چون عقده ندارم من فقط یک انسانم چیزیکه خیلیها نیستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ميبينم با كسي ديگري حرف ميزني.............. واسم سه نت دارد اهنگ كلامت....................... MI...LA...SI....همين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين حالم فقط تو2حالت بهم ميخوره...... 1.وقتي از جلوي دستشويي عوموميييييييييي رد ميشم... 2....وقتي اون قيافتو هرجا ميبينم....... پس لدفا حالمو خراب نكن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : نگو خر بود بارش کردم,نفهمید بگو معرفت داشت به روش نیاوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گف عینکـــــــــO-Oــــــت زیادی نزدیــــــــــک بینه وگرنه فآاااصله زیآااااده داشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت:این پول و بگیر برو یه جا خوش باش... فقط جلو چشم من نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : هر موقع من تونستم چای داغ و تازه دما در حال راه رفتن بخورم اون موقع تو آدم می شی فهمیدی یا جفت پا برم تو دهنت ؟؟؟والا بحث ادم شدن شوخی نیست که :))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی یکی هست ک خیلی عاشقمه.... هه.....درگیرش نشو........اسمش فاز غمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ها وضعشان توپ است، اما توپ تخم‌مرغی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف با همه می..لاسه بعد میگه تنهایی ی حس خاصه.... هه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: . . . . باید آدم باشی تا بتونی با ی آدم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت:با وجود تو عشق در من تغیر معنا داده است.....به لجن میکشی واژه ها را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت از سرتم زیاد بودم اینو از انتخابای قبل و بعدت فهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : برو عقب عزیــــــزِ من ! من خودمم انقـــــدر به خودم نزدیـــــــک نمیشم، شما که جـــــای خود داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: . . . . . . کبوتر با کبوتر تو هم برو با همونا که پهلوتن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت:... عزیزم اینقدر واسم زیر آبی نرو... به وقت دیدی واست عمق آبی رفتم ...خدای نکرده سرت گیج رفت تا ته ش با کله سقوط کردی... ( اختراع خودم بود حالشو ببرید )@$/^;-(:☆→)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت من همینم که هستم شاخ نیستم چون گاو نیستم خاص نیستم چون عقده ندارم من فقط یک انسانم چیزیکه خیلیها نیستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ميبينم با كسي ديگري حرف ميزني.............. واسم سه نت دارد اهنگ كلامت....................... MI...LA...SI....همين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين حالم فقط تو2حالت بهم ميخوره...... 1.وقتي از جلوي دستشويي عوموميييييييييي رد ميشم... 2....وقتي اون قيافتو هرجا ميبينم....... پس لدفا حالمو خراب نكن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت : نگو خر بود بارش کردم,نفهمید بگو معرفت داشت به روش نیاوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گف عینکـــــــــO-Oــــــت زیادی نزدیــــــــــک بینه وگرنه فآاااصله زیآااااده داشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت:این پول و بگیر برو یه جا خوش باش... فقط جلو چشم من نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : هر موقع من تونستم چای داغ و تازه دما در حال راه رفتن بخورم اون موقع تو آدم می شی فهمیدی یا جفت پا برم تو دهنت ؟؟؟والا بحث ادم شدن شوخی نیست که :))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی یکی هست ک خیلی عاشقمه.... هه.....درگیرش نشو........اسمش فاز غمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ها وضعشان توپ است، اما توپ تخم‌مرغی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف با همه می..لاسه بعد میگه تنهایی ی حس خاصه.... هه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: . . . . باید آدم باشی تا بتونی با ی آدم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت:با وجود تو عشق در من تغیر معنا داده است.....به لجن میکشی واژه ها را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت از سرتم زیاد بودم اینو از انتخابای قبل و بعدت فهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : برو عقب عزیــــــزِ من ! من خودمم انقـــــدر به خودم نزدیـــــــک نمیشم، شما که جـــــای خود داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: . . . . . . کبوتر با کبوتر تو هم برو با همونا که پهلوتن