بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاربعضيا از گفتن گذشته.........براشون بايد نوشت.... مسواك هم شعورش ميرسه مال يه نفر باشه........اما بعضيا نععععععععع!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت شما که خودت فاقد هرگونه شعوری ولی بی زحمت به شعور بقیه توهین نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی به بعضی خواننده هام باید گفت: داداش! اعتماد بنفس تو رو اگه "پشه" داشت، "پهپاد" میشد ، میرفت یه جای اسرائیلو میزد میومد! والا! با این اوج گرفتناشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوره دیگه دیدم.. اگه کسی جلو رامون تله گذاشت من جوره دیگه دیدم اگه سوخت بوده همجوره ته تش جوره دیگه دیدم جوره دیگه دیدم دونه دونه میرن از دورو ورت دنباله سودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت آره ما تشنه محبتیم اما گدای محبت نیستیم پس بیخودی انگ گدای محبت بودن رو به ما نچسبون.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بعـــــــضیا باس گفــــت: حالا کــه رفــتــــی حســـابی که هــوا را بــی مــن نـفــس کشــــیدی ســـر دو راهــی که رسیـــدی، به چـــپ بـــرو به جـهـنم خــتـــم می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام باس گفن: نه هیچی نباس گفت فقط باید تو چششون نگا کرد و جلو پاشون تف کرد و رد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: اگـــــه حس میکنــی خیلـــــــی بارتـــــه واست” گاری ” بگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعــضیـآم بــآس گُف: +یــآد بگــیر..اگه با یکی لاو می ترکونی..با بقیه لاس نــزن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اگه خدا هم بیاد پایین واسه تضمینت یا اینکه شیطون بیاد واسه به گردن گرفتن تقصیرت تموم شد... خراب شد تصویرت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گف بین توام مثل پسرمی با توام مثل الاغمی فرق وجود داره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيااااااااااااااااااااااااا حتما گفت...ببين واسه من چي ميگفت!! برام ميگفت برات ميميرم..............راست ميگفت!!!!!!!!!!!برام مرد!!!!!!!!!!!!! بعضيااااااااا ك جاي خود دارند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر درونمو دی اکتیو کردم..... حالا سگ درونم فعال شده..... میای طرفم حواستو جمع کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِه بَــعــضيـا بايَـــد گُـفـــت: تـــو از شـــيـــك بودن فَـــقَــط آدامـســت شيــكــه... پَس واس كَـــسي كـلاس بزار كه هــمكـلاســيت باشه نه واسه كَــسي كه تو كِـــلاسِــشَــم رات نميده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه پِسَـــــــرا کَثیفــــ نیستَنــــ کثیفــ اون دُختَریه کِه میدونِه پِسَـــــره کَسیــــو دارهـ وَلی بازَمــــ عِشوِه خَرَکیــــ میاد بَلکِه شایَد فَرَجی بشِه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت:بین من و عشقم ....همزن برقی هم نمیتونه به هم بزنه ....شما که جای خود داری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاربعضيا از گفتن گذشته.........براشون بايد نوشت.... مسواك هم شعورش ميرسه مال يه نفر باشه........اما بعضيا نععععععععع!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت شما که خودت فاقد هرگونه شعوری ولی بی زحمت به شعور بقیه توهین نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی به بعضی خواننده هام باید گفت: داداش! اعتماد بنفس تو رو اگه "پشه" داشت، "پهپاد" میشد ، میرفت یه جای اسرائیلو میزد میومد! والا! با این اوج گرفتناشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوره دیگه دیدم.. اگه کسی جلو رامون تله گذاشت من جوره دیگه دیدم اگه سوخت بوده همجوره ته تش جوره دیگه دیدم جوره دیگه دیدم دونه دونه میرن از دورو ورت دنباله سودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت آره ما تشنه محبتیم اما گدای محبت نیستیم پس بیخودی انگ گدای محبت بودن رو به ما نچسبون.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بعـــــــضیا باس گفــــت: حالا کــه رفــتــــی حســـابی که هــوا را بــی مــن نـفــس کشــــیدی ســـر دو راهــی که رسیـــدی، به چـــپ بـــرو به جـهـنم خــتـــم می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام باس گفن: نه هیچی نباس گفت فقط باید تو چششون نگا کرد و جلو پاشون تف کرد و رد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: اگـــــه حس میکنــی خیلـــــــی بارتـــــه واست” گاری ” بگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعــضیـآم بــآس گُف: +یــآد بگــیر..اگه با یکی لاو می ترکونی..با بقیه لاس نــزن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اگه خدا هم بیاد پایین واسه تضمینت یا اینکه شیطون بیاد واسه به گردن گرفتن تقصیرت تموم شد... خراب شد تصویرت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گف بین توام مثل پسرمی با توام مثل الاغمی فرق وجود داره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيااااااااااااااااااااااااا حتما گفت...ببين واسه من چي ميگفت!! برام ميگفت برات ميميرم..............راست ميگفت!!!!!!!!!!!برام مرد!!!!!!!!!!!!! بعضيااااااااا ك جاي خود دارند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر درونمو دی اکتیو کردم..... حالا سگ درونم فعال شده..... میای طرفم حواستو جمع کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِه بَــعــضيـا بايَـــد گُـفـــت: تـــو از شـــيـــك بودن فَـــقَــط آدامـســت شيــكــه... پَس واس كَـــسي كـلاس بزار كه هــمكـلاســيت باشه نه واسه كَــسي كه تو كِـــلاسِــشَــم رات نميده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه پِسَـــــــرا کَثیفــــ نیستَنــــ کثیفــ اون دُختَریه کِه میدونِه پِسَـــــره کَسیــــو دارهـ وَلی بازَمــــ عِشوِه خَرَکیــــ میاد بَلکِه شایَد فَرَجی بشِه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت:بین من و عشقم ....همزن برقی هم نمیتونه به هم بزنه ....شما که جای خود داری