بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوست دارم.............. عطسه کردم.................... خیلی خیلی ببببخشید....... ^^$$!!من ب زرر مفت الر×ی دارم^^$$!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: ناشیانه که دل ببندی لاشیانه ترکت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: لاستیک صاف به درد هیچ ماشینی نمی خوره حالا فهمیدی چرا همش تعویضت می کنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟چون خیلی صاف و ساده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺کَــــــــــم کَــــــــــــم عـــــادَتـــــ مــیکُنــــــــے بــــِــه هـیــــشـکـــــــــے عـــــادَتـــــ نـَـکُنـــــــــے↻☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﻮﺍﻧــﻪ ﻭﺍﺭ ﻫـﻢ ﮐــﻪ چیزی را بخواهم . . . ﭘﺎﯼ ﻏـــﺮﻭﺭ ♚ ﺩﺧﺘـــــــﺮﺍنه ♚ﺍم ﺑﯿﺎﯾــﺪ ﻭﺳﻂ . . . ﺗﻨﻬــﺎ یک ﮐﻠــــﻤﻪ میگویم : ﻣــﻬــــــﻢ ﻧﯿﺴﺘـــــ . . . ↙این قانون من است↘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام باس گفت ببين انقد که تو جو گيري اگه جو زمين داشت الان نور خورشيد به زمين نمي رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♡مـابـا کـلـاســا↙ تنهــاییـ♀ــم↘ ◁تو با چنــدتــایـــی؟؟ ツ▷

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت؟ رفته ای؟؟بعضی ها بهش میگن قسمت....اما من تازگیها بهش میگم به درک.!ارععع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : وقتی دل کسی رو میشکونی ازش توقع خوبی نداشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت:‏ ‏این لحظه ها مال ماندنه...‏ یه جوری باش که انگار بار آخره... به اینی که داری قانع باش خره... وگرنه می بینی ثانیه ها باید باهات رفت...‏ ‏"تیک تاک‏"‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√ چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بایدگفت... بعضی وقتامیشه ازغیرممکن,ممکن ساخت.فقط اراده میخواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون لیاقتها: جهان هستی آنچه به تو می دهد, که لیاقت آن را داری ,نه آنچه راکه لازم داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بعضیـــا بــایــــد گفــــت ... بیـخــــودی خـــودت ُ خستـــــــه نکـــــن ؛ رفـــاقــــت مــــــــــرد میخــــــــواد ، مــــرررررررررررد !!! آره عـــزیــــزم اینجـــــوریــاســـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیها هم باید گفت: شما همینی هستید که هستید ! . . . . ولی نیازی نیست که همینگونه باقی بمانید!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوست دارم.............. عطسه کردم.................... خیلی خیلی ببببخشید....... ^^$$!!من ب زرر مفت الر×ی دارم^^$$!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: ناشیانه که دل ببندی لاشیانه ترکت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: لاستیک صاف به درد هیچ ماشینی نمی خوره حالا فهمیدی چرا همش تعویضت می کنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟چون خیلی صاف و ساده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺کَــــــــــم کَــــــــــــم عـــــادَتـــــ مــیکُنــــــــے بــــِــه هـیــــشـکـــــــــے عـــــادَتـــــ نـَـکُنـــــــــے↻☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﻮﺍﻧــﻪ ﻭﺍﺭ ﻫـﻢ ﮐــﻪ چیزی را بخواهم . . . ﭘﺎﯼ ﻏـــﺮﻭﺭ ♚ ﺩﺧﺘـــــــﺮﺍنه ♚ﺍم ﺑﯿﺎﯾــﺪ ﻭﺳﻂ . . . ﺗﻨﻬــﺎ یک ﮐﻠــــﻤﻪ میگویم : ﻣــﻬــــــﻢ ﻧﯿﺴﺘـــــ . . . ↙این قانون من است↘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام باس گفت ببين انقد که تو جو گيري اگه جو زمين داشت الان نور خورشيد به زمين نمي رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♡مـابـا کـلـاســا↙ تنهــاییـ♀ــم↘ ◁تو با چنــدتــایـــی؟؟ ツ▷

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت؟ رفته ای؟؟بعضی ها بهش میگن قسمت....اما من تازگیها بهش میگم به درک.!ارععع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت : وقتی دل کسی رو میشکونی ازش توقع خوبی نداشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت:‏ ‏این لحظه ها مال ماندنه...‏ یه جوری باش که انگار بار آخره... به اینی که داری قانع باش خره... وگرنه می بینی ثانیه ها باید باهات رفت...‏ ‏"تیک تاک‏"‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√ چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بایدگفت... بعضی وقتامیشه ازغیرممکن,ممکن ساخت.فقط اراده میخواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون لیاقتها: جهان هستی آنچه به تو می دهد, که لیاقت آن را داری ,نه آنچه راکه لازم داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بعضیـــا بــایــــد گفــــت ... بیـخــــودی خـــودت ُ خستـــــــه نکـــــن ؛ رفـــاقــــت مــــــــــرد میخــــــــواد ، مــــرررررررررررد !!! آره عـــزیــــزم اینجـــــوریــاســـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیها هم باید گفت: شما همینی هستید که هستید ! . . . . ولی نیازی نیست که همینگونه باقی بمانید!