بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت کاش بهم خیانت کرده بودی ، این رفتن و سکوت بی پایانت بیشتر عذابم میده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت... شمايي كه به ماميگي سگ . . . اره داداش ماسگيم ولي خوب بلديم پاچه ادمايي مثل شما رو بگيريم.... بله اينجورياست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت:يك مخاطب معمولي فقط براى يك نَفَر باش نه يك خاص همگاني....... لايك نميخوام فقط بگو به سلامتي تمام معموليا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت یه دو دقیقه از تو ذهنم گمشو تا حواسم جمع خودم باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا هم خيلي شيك و مجلسي بايد گفت:لجن بودنت برا همه اثبات شده هست،لازم به زيادكردن كثافت كاريات نيس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: ناشی بودن تا یه "حدی " لاشی بودن در چه " حدی "؟؟؟؟؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: ایــنــو نــگـی چــی بــگــی؟؟؟ 6 6 6 6 6 6 اندر احوالات استقلالی های عزیز که با هر بهونه ای میخوان شکستشون رو توجیه کنن :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت.. . . . . . حااااااالم از ریخت نحست بهم میخوره .فقط خواهشا برو گمشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بببيييين............ من اگه بخوام بازيت بدم تو شهر بازيم............. بليطام.....واست گرون تموم ميشه......ارعع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: امیدتو از دست نده! وقتی از کپک، پنی سیلین درمیاد! از تو هم بالاخره یه چیز در میاد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــه بَعضــــیــآ بـــــآس گُفــت : ✦↶ تــــو خـــوبـــــی ▶ شـُــمــا بـِــه مــــــآ بـِـگـو بـــــَد ▶ اَصــَــــن ➥ شـُــمــــآ بــِـه مـــــآ بـِـگـو رَد ↷✦

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: عزیزم احساس نمیکنی باید تعداد عزیزای دلتو کمتر کنی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: سنگ کاغذ هری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گف .. غیر ازحیوانات درونت دم لاشی درونتم گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت تو از پهن گاوم کمتری اونو حداقل کودش میکنن به یه دردی میخوره تو که به هیچ دردی نمیخوری واااللللا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: عطرهای گرون قیمتو بیخیاااااال... آدم باید بوی اعتماد بده...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت کاش بهم خیانت کرده بودی ، این رفتن و سکوت بی پایانت بیشتر عذابم میده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت... شمايي كه به ماميگي سگ . . . اره داداش ماسگيم ولي خوب بلديم پاچه ادمايي مثل شما رو بگيريم.... بله اينجورياست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت:يك مخاطب معمولي فقط براى يك نَفَر باش نه يك خاص همگاني....... لايك نميخوام فقط بگو به سلامتي تمام معموليا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت یه دو دقیقه از تو ذهنم گمشو تا حواسم جمع خودم باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا هم خيلي شيك و مجلسي بايد گفت:لجن بودنت برا همه اثبات شده هست،لازم به زيادكردن كثافت كاريات نيس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: ناشی بودن تا یه "حدی " لاشی بودن در چه " حدی "؟؟؟؟؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: ایــنــو نــگـی چــی بــگــی؟؟؟ 6 6 6 6 6 6 اندر احوالات استقلالی های عزیز که با هر بهونه ای میخوان شکستشون رو توجیه کنن :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت.. . . . . . حااااااالم از ریخت نحست بهم میخوره .فقط خواهشا برو گمشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بببيييين............ من اگه بخوام بازيت بدم تو شهر بازيم............. بليطام.....واست گرون تموم ميشه......ارعع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: امیدتو از دست نده! وقتی از کپک، پنی سیلین درمیاد! از تو هم بالاخره یه چیز در میاد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــه بَعضــــیــآ بـــــآس گُفــت : ✦↶ تــــو خـــوبـــــی ▶ شـُــمــا بـِــه مــــــآ بـِـگـو بـــــَد ▶ اَصــَــــن ➥ شـُــمــــآ بــِـه مـــــآ بـِـگـو رَد ↷✦

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: عزیزم احساس نمیکنی باید تعداد عزیزای دلتو کمتر کنی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: سنگ کاغذ هری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گف .. غیر ازحیوانات درونت دم لاشی درونتم گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت تو از پهن گاوم کمتری اونو حداقل کودش میکنن به یه دردی میخوره تو که به هیچ دردی نمیخوری واااللللا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت: عطرهای گرون قیمتو بیخیاااااال... آدم باید بوی اعتماد بده...!