بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : این قدر کلاس میذاری ، زنگ تفریحم داری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس بگی : این مشکل تو نیس که نمی فهمی و درک نمیکنی...این مشکل منه که "توقع" دارم بفهمی......... پیش اومده که میگم... جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت اونجا که لنگت رو هوا کردی ما رختامون آویزون می کنیم آره جـــــــــانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی مرام رفاقت عشق به بعضیا باید اینطوری سرمشق بدی تا از هر کدوم یه صفحه بنویسن تا کم کم یاد بگیرن. و.. به یاد مرتضی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: شما که معرفتت اندازه نخود لوبیاست! چرا بقالی نمیزنی؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: شما که این همه کلاس میذاری... زنگ تفریحم داری عایا ؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: دم از مردونگی نزن داداشم ... "سنگینه" ... سرفه ات میگیره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیـــــــــــــــــــــــــرت چیزیه که خدا فقط به بعضیا داده !! بعضـــیا ، به خودتون افتخار کنید. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت "عزیزم دوروییت رو ب کسی نشون بده که حوصله ی همون یه روت رو داشته باشه!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام گذاشتن به بعضیا مثه تکون دادن پارچه ی قرمز جلوی گاوه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایس گفت:پشت سرت یه عالمه دلهای شکسته جاگذاشتی وپیش میری ـــبهـــ کجــا چــنین شــتــابـان؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : توکـــــه اینقـــدر بارتــــه برات گــــاری بگـــیریم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید یه دسته گل وشیرینی داد ...گفت بفرما باخودت اشتی کن ... valla

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید با متانت خاصی گفت: لطفا یه دهن برامون خفه شو عزیزم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایس گفت . . . . . داداش نوشته هات به درد پشت نیسان آبی میخوره نه 4جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایس گفت: عــــزیــزم لاس مـــیــــزنــــی ؟؟! با نــــــون بــــزن ســــیـــر شــــی …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : این قدر کلاس میذاری ، زنگ تفریحم داری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس بگی : این مشکل تو نیس که نمی فهمی و درک نمیکنی...این مشکل منه که "توقع" دارم بفهمی......... پیش اومده که میگم... جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت اونجا که لنگت رو هوا کردی ما رختامون آویزون می کنیم آره جـــــــــانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی مرام رفاقت عشق به بعضیا باید اینطوری سرمشق بدی تا از هر کدوم یه صفحه بنویسن تا کم کم یاد بگیرن. و.. به یاد مرتضی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: شما که معرفتت اندازه نخود لوبیاست! چرا بقالی نمیزنی؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: شما که این همه کلاس میذاری... زنگ تفریحم داری عایا ؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: دم از مردونگی نزن داداشم ... "سنگینه" ... سرفه ات میگیره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیـــــــــــــــــــــــــرت چیزیه که خدا فقط به بعضیا داده !! بعضـــیا ، به خودتون افتخار کنید. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت "عزیزم دوروییت رو ب کسی نشون بده که حوصله ی همون یه روت رو داشته باشه!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام گذاشتن به بعضیا مثه تکون دادن پارچه ی قرمز جلوی گاوه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایس گفت:پشت سرت یه عالمه دلهای شکسته جاگذاشتی وپیش میری ـــبهـــ کجــا چــنین شــتــابـان؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : توکـــــه اینقـــدر بارتــــه برات گــــاری بگـــیریم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید یه دسته گل وشیرینی داد ...گفت بفرما باخودت اشتی کن ... valla

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید با متانت خاصی گفت: لطفا یه دهن برامون خفه شو عزیزم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایس گفت . . . . . داداش نوشته هات به درد پشت نیسان آبی میخوره نه 4جوک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام بایس گفت: عــــزیــزم لاس مـــیــــزنــــی ؟؟! با نــــــون بــــزن ســــیـــر شــــی …