بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

××میُـدونی..شُما چشم رنگيا...عـینک میـزنیـد کـہ آفتاب چشماتونو اذیت نکنه! ولی ما چـشم و ابـرو مشكيـا عـینک میـزنیـم کــہ "چشمامون" آفتابـواذیت نکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت اگه فکر میکنی خیلی می فهمی ؛ فبکر میکنی خیلی می فهمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت . . . . . . اصن به بعضیا نباس چیزی گف باید بگیریشون زیر مشت و لگد تا حالیشون شه از بس که خودشونو به نفهمی میزنن کثافتا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت ....به قیافت نناز خیابون ماهم قشنگه ولی از زیرش فاضلاب رد میشه دــــــــی خخخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضـیـا بـایـد گـفـتـــ ... OO✘ هـر چـقـدم کـه دافـــ بـاشی آخـرش بایـد با سـیـنی چـایـی جـلـوم وایـسی ✘OO دخـتـر خـانـومـای گـل جـمـلـه سـنـگـیـن بـود ... صـلـواتـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا انقد میگن ما اینیم ما اینیم ما هروقت به اینمون نیگا میکنیم فکر میکنیم اونه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم ریاضیم ضعیفه نمیتونم آدم حسابت کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گفت: عاشق شدی!؟بخون فاتحتو!!!! هر کی فهمید دوسش داری دیگه شد فاتحِ تو خودم گفتما :-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: آدم مرد باشه از تو آشغالا نون در بیاره بهتره تا اینکه آشغال باشه و با نامردی نون در بیاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : ببین گلم قوزمیت زامبی حیون زحمت کش میمون مامو اورانگوتان . . . . . من زبون هیچ کدومو بلد نیستم لطف کن مثل ادم صحبت کن :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باس گفت: من با تنهایی..... تو با چن تایی؟؟؟؟....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : . . . . . . . اره ما صب تا شب تو نت پلاسیم ولی مث شما با همه نمیلاسیم...!!! اره اینجوریاس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت انقدر نگو زمونه خرابه اگه تو نمیتونی به چشات اعتماد کنی به خاطر بد بودن آدما نیست به خاطر ظاهربین بودن خودته بد میگم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت:عزیزم ریاضیم خوب نیست نمیتونم ادم حسابت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضـیـا بـایـد گـفـت : ﻣـــا عـادت کـردیــم" ﻻﺱ"ﻧِـﻤـﯿـﺰَﻧـﯿـﻢ... ﻣـیﺷــﯿـﻨـﯿـﻢ ﯾِـﻪ ﮔـﻮﺷِـﻪ "ﻻﯾـــﮏ" ﻣـﯿــﺰَﻧــﯿــﻢ ﺷــﻤــﺎ ﺑـــﺰﻥ . . . ﮐَــﻤِــﺖ ﺑـــﻮﺩ ﺑــﺎ ﻧـــﻮﻥ ﺑِـــﺰَﻥ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بایدگفت: کاش به شعورتم مثل دوستات روز به روز بهش اضافه میشد‏!‏‏!‏‏!‏‏!‏

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

××میُـدونی..شُما چشم رنگيا...عـینک میـزنیـد کـہ آفتاب چشماتونو اذیت نکنه! ولی ما چـشم و ابـرو مشكيـا عـینک میـزنیـم کــہ "چشمامون" آفتابـواذیت نکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت اگه فکر میکنی خیلی می فهمی ؛ فبکر میکنی خیلی می فهمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت . . . . . . اصن به بعضیا نباس چیزی گف باید بگیریشون زیر مشت و لگد تا حالیشون شه از بس که خودشونو به نفهمی میزنن کثافتا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت ....به قیافت نناز خیابون ماهم قشنگه ولی از زیرش فاضلاب رد میشه دــــــــی خخخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضـیـا بـایـد گـفـتـــ ... OO✘ هـر چـقـدم کـه دافـــ بـاشی آخـرش بایـد با سـیـنی چـایـی جـلـوم وایـسی ✘OO دخـتـر خـانـومـای گـل جـمـلـه سـنـگـیـن بـود ... صـلـواتـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا انقد میگن ما اینیم ما اینیم ما هروقت به اینمون نیگا میکنیم فکر میکنیم اونه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : عزیزم ریاضیم ضعیفه نمیتونم آدم حسابت کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گفت: عاشق شدی!؟بخون فاتحتو!!!! هر کی فهمید دوسش داری دیگه شد فاتحِ تو خودم گفتما :-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: آدم مرد باشه از تو آشغالا نون در بیاره بهتره تا اینکه آشغال باشه و با نامردی نون در بیاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : ببین گلم قوزمیت زامبی حیون زحمت کش میمون مامو اورانگوتان . . . . . من زبون هیچ کدومو بلد نیستم لطف کن مثل ادم صحبت کن :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باس گفت: من با تنهایی..... تو با چن تایی؟؟؟؟....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : . . . . . . . اره ما صب تا شب تو نت پلاسیم ولی مث شما با همه نمیلاسیم...!!! اره اینجوریاس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت انقدر نگو زمونه خرابه اگه تو نمیتونی به چشات اعتماد کنی به خاطر بد بودن آدما نیست به خاطر ظاهربین بودن خودته بد میگم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت:عزیزم ریاضیم خوب نیست نمیتونم ادم حسابت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضـیـا بـایـد گـفـت : ﻣـــا عـادت کـردیــم" ﻻﺱ"ﻧِـﻤـﯿـﺰَﻧـﯿـﻢ... ﻣـیﺷــﯿـﻨـﯿـﻢ ﯾِـﻪ ﮔـﻮﺷِـﻪ "ﻻﯾـــﮏ" ﻣـﯿــﺰَﻧــﯿــﻢ ﺷــﻤــﺎ ﺑـــﺰﻥ . . . ﮐَــﻤِــﺖ ﺑـــﻮﺩ ﺑــﺎ ﻧـــﻮﻥ ﺑِـــﺰَﻥ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بایدگفت: کاش به شعورتم مثل دوستات روز به روز بهش اضافه میشد‏!‏‏!‏‏!‏‏!‏