بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بایدگفت که نه تنها جات خالی نیست بلکه سرجاتم دعواس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيابايدگفت:ازخودت كه گذشت ؛ولي خدا يه عقلي به بچه هات بده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت مگه نمیدونی تهمت زدن جزو گناهان کبیره ست خسته نشدی یه نفس داری تهمت میزنی حداقل یه نفسی تازه کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : داداشی کاش دنیا قد فکر تو بود / با ماشین دور دورا و خنده های دروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با یکے میرے تو فـــازِ ◁لاو▶❤ بقیه رو نکن تو ↙فاضـــــِلاب↘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی از دخترا باید گفت عزیزم نمیتونید کاری کنید که پسر بین شما و خانوادش یکیو انتخاب کنه ما پسرا خانوادمونو با دنیا عوض نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت اگه تو نت یه چیزی میگی و جوابت و نمیدم به خاطراین نیست که آدم حسابت نمیکنم نه به خاطراینکه واسه شخصیت خودم ارزش قایلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖﺁﺭﻩ ﻣــــــــــــــــــﻦﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻡﯾﻪ ﻗﺮﻭﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﻧﻪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باش گفت: عزیزم خوبه یه بارم سعی کنی به جای دوش ادکلن وعطر یه بارم عین آدمای نرمال با آب و صابون دوش بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : راستی بگو بینم هنوزم باهاشی یا ... این بدبختم رفت قاطی داداشیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑــــــﻪ ﺑـَـﻌﻀـــﯿــآ ﺑــــــآیَـــــد ﮔُـــــــﻔﺖ : " ﺍِنقَـــــــــــدر رﻭﺯآ ﺯﻭﺩ ﻣـــﯿﮕــﺬَﺭﻩ , ﻧَــﻔَﻬﻤــﯿﺪﯾـــﻢ ﺗـــــــــﻮ ﮐِـــﯽ ﻭآﺳـــــــﻪ ﻣـــــــــآ ﺁﺩَﻡ ﺷُــــــــــﺪﯼ " !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت که! عزیزم به خَرم اینقد امکانات میدادن یه چیزی میشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها هم باید گفت :انقدر که دروغ میگی ، یوقت اسمو فامیلت یادت نره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درســـتــــــه ما خوبـــــــــــــــــــــــــــ نیستیم ! ولی مثه بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا لـــجــــــنه تو جـــــــــــــــــــــــــــــــــوب نـــــــیستــــــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بعضـــیا باید گفت: شما رو اعصاب مـــــــایی دقیقا مـــثل یه اس ام اس مهمــی که ناقص اومــده...!!!! بـــــــــــــــــعله! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بــعضیام باس گفت:خوشحالم رفتی این خوبیتو هـــیچ وقت فراموش نمیکنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بایدگفت که نه تنها جات خالی نیست بلکه سرجاتم دعواس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيابايدگفت:ازخودت كه گذشت ؛ولي خدا يه عقلي به بچه هات بده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت مگه نمیدونی تهمت زدن جزو گناهان کبیره ست خسته نشدی یه نفس داری تهمت میزنی حداقل یه نفسی تازه کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : داداشی کاش دنیا قد فکر تو بود / با ماشین دور دورا و خنده های دروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با یکے میرے تو فـــازِ ◁لاو▶❤ بقیه رو نکن تو ↙فاضـــــِلاب↘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی از دخترا باید گفت عزیزم نمیتونید کاری کنید که پسر بین شما و خانوادش یکیو انتخاب کنه ما پسرا خانوادمونو با دنیا عوض نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت اگه تو نت یه چیزی میگی و جوابت و نمیدم به خاطراین نیست که آدم حسابت نمیکنم نه به خاطراینکه واسه شخصیت خودم ارزش قایلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖﺁﺭﻩ ﻣــــــــــــــــــﻦﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻡﯾﻪ ﻗﺮﻭﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﻧﻪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باش گفت: عزیزم خوبه یه بارم سعی کنی به جای دوش ادکلن وعطر یه بارم عین آدمای نرمال با آب و صابون دوش بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : راستی بگو بینم هنوزم باهاشی یا ... این بدبختم رفت قاطی داداشیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑــــــﻪ ﺑـَـﻌﻀـــﯿــآ ﺑــــــآیَـــــد ﮔُـــــــﻔﺖ : " ﺍِنقَـــــــــــدر رﻭﺯآ ﺯﻭﺩ ﻣـــﯿﮕــﺬَﺭﻩ , ﻧَــﻔَﻬﻤــﯿﺪﯾـــﻢ ﺗـــــــــﻮ ﮐِـــﯽ ﻭآﺳـــــــﻪ ﻣـــــــــآ ﺁﺩَﻡ ﺷُــــــــــﺪﯼ " !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت که! عزیزم به خَرم اینقد امکانات میدادن یه چیزی میشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها هم باید گفت :انقدر که دروغ میگی ، یوقت اسمو فامیلت یادت نره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درســـتــــــه ما خوبـــــــــــــــــــــــــــ نیستیم ! ولی مثه بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا لـــجــــــنه تو جـــــــــــــــــــــــــــــــــوب نـــــــیستــــــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بعضـــیا باید گفت: شما رو اعصاب مـــــــایی دقیقا مـــثل یه اس ام اس مهمــی که ناقص اومــده...!!!! بـــــــــــــــــعله! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بــعضیام باس گفت:خوشحالم رفتی این خوبیتو هـــیچ وقت فراموش نمیکنم