بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت . . . . . . باشه اصلا شما خفن ولی اینو بدون گنده هاتونم جلو ما خفن...!!! حله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گفت:اونی ک تو عکساش اخم میکنه دیوید بکامه ت با ارفاق داشبورد پیکانم نیستی!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـآ باید گفت: عزیزم بی شعوریت زاتیه یا خودتم در این راستا تلاش میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت اینـــــــــه.. تا سنگ نباشی بـُتِ دل "هیچ کــس" نمی شــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: بخدا من خودمو نمیگیرم شما زیادی خودتو ول کردی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت اون راهیو که شما داری میری ما داریم برمیگردیم...! بعله///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاباید گفت مخاطب خاص شماس؟؟؟؟؟؟؟؟بخداسوژه خنده ماس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: عزیزم علاوه بر این که جات خالی نیست،سر این که کی جات بیاد دعواست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا تاكيد ميكنم بعضي پسرا باس گف: گل پسر انقد ب شكم 6تيكت نناز عنكبوتم 6تيكس مهم ذات ادماس اره جانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها هیچی نمی خواد بگی فقط کافیست به صدای دلشون گوش بدی !!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : آفرین بر تو ، مرحبا که این قدر صبوری میتونی خودتو روزی ۲۴ ساعت تحمل کنی ولی ما چند دیقه بیشتر نمی تونیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: عزیزم اونی که باید عوضش کنی اخلاقته نه سیم کارتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــآس زَد رو شــــونـــه ي بــــَـضيـــــــآ و گــــُـفـتـــــ : بـــآریــــک الـــلـــه عـَـــجبـــــ حــَـــــرومـــــ زاده ا ی هــَـــســتي تــــــو [!]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گف... نه فقط به یه نفر باس گف: مگه نمیدونی نداشتنت چی به روزم میاره چرا میخای خودتو ازم بگیری???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد...... فقط باید خندید و رد شد... -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت:عزیزم من از خیلی ها خوشم نمیاد ولی از تو به طور ویژه ای بدم میاد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت . . . . . . باشه اصلا شما خفن ولی اینو بدون گنده هاتونم جلو ما خفن...!!! حله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گفت:اونی ک تو عکساش اخم میکنه دیوید بکامه ت با ارفاق داشبورد پیکانم نیستی!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـآ باید گفت: عزیزم بی شعوریت زاتیه یا خودتم در این راستا تلاش میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت اینـــــــــه.. تا سنگ نباشی بـُتِ دل "هیچ کــس" نمی شــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: بخدا من خودمو نمیگیرم شما زیادی خودتو ول کردی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت اون راهیو که شما داری میری ما داریم برمیگردیم...! بعله///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیاباید گفت مخاطب خاص شماس؟؟؟؟؟؟؟؟بخداسوژه خنده ماس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: عزیزم علاوه بر این که جات خالی نیست،سر این که کی جات بیاد دعواست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا تاكيد ميكنم بعضي پسرا باس گف: گل پسر انقد ب شكم 6تيكت نناز عنكبوتم 6تيكس مهم ذات ادماس اره جانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها هیچی نمی خواد بگی فقط کافیست به صدای دلشون گوش بدی !!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : آفرین بر تو ، مرحبا که این قدر صبوری میتونی خودتو روزی ۲۴ ساعت تحمل کنی ولی ما چند دیقه بیشتر نمی تونیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا هم باید گفت: عزیزم اونی که باید عوضش کنی اخلاقته نه سیم کارتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــآس زَد رو شــــونـــه ي بــــَـضيـــــــآ و گــــُـفـتـــــ : بـــآریــــک الـــلـــه عـَـــجبـــــ حــَـــــرومـــــ زاده ا ی هــَـــســتي تــــــو [!]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گف... نه فقط به یه نفر باس گف: مگه نمیدونی نداشتنت چی به روزم میاره چرا میخای خودتو ازم بگیری???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد...... فقط باید خندید و رد شد... -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت:عزیزم من از خیلی ها خوشم نمیاد ولی از تو به طور ویژه ای بدم میاد!