بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا باس گف: گرچ از پشت كوه اومدي و هيچي حاليت ني امااين دله مث سيب زميني بي رگ نيس ك انتظار داري فراموشت كنم...:(((((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: خدابیامرز بابام حق داشت میگفت شانس که برگردد،اسب در طویله خر گردد وگرنه تو به پست ما نمیخوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافگی یعنــی دلتنگ کســـی باشـــی که " نیست" بی تفاوت نسبت به کســـی باشـــی که "هست" خیـلـی درده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بضيا باس گف: از كفشمم پايينتري اين حيوونكيا حداقل توپا من... تورو بايد جايي انداخت ك تنها راه خلاص شدن ازت *سي*فون* باشه!!! ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا هم بايد گفت ............اوني كه از ديدنت كف ميكنه دلستره نه من !!!!!! واااالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام بايد گفت: . . . . . با خوردن حرف سوءهاضمه نميگيري پس يه كم زبون به دهن بگير!والاااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت:بیا عزیزم (5421***0921) اینم شماره پینوکیو یه زنگ بهش بزن ببین چجوری آدم شد! والا....! . . . بابا پینوکیو تو 14 قسمت آدم شد ولی تو هنوز آدم نشدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت اخه شکلات تورو چه به حل مشکلات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام بايدگفت: . . . . خيال نكن شما ابوعلي سينايي و ما خر ملا نصرالدين... (اگه به روت نميارم خيال نكن از گندكاريات خبرندارم...بعله ه ه ه ه ه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضام باس گفت: کاری نکن یه جوری باهات رفتار کنم که تا حالا با اینترنت اکسپلوره رفتار نشده باشه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت عزیز من این چیز هایی که الان برا من تعریف کردی نشانه تخیل سرشارته ...!! واقعا باس بهت آفرین گفت .... والـــــــــا بااین چرت و پرتایی به اسم خاطرات برامون تعریف میکنن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا هم بايد گفت ................... دهنتو اندازه كلماتت باز كن! گنده تر از خودت بخواي حرف بزني بخيه لازم ميشي!!!!!! خخخخخخخ موافقا لاييك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت.... ببین عموجون،اون موقع که ما این کاری که الان افتخاره شماست رو گذاشتیم کنار، تو داشتی گریه میکردی، چون پسرخالت جغجغه شو بهت نمیداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقول حشمت فردوس به بعضیام باس گفت فک نکن تو ابن سینــایی مام سگــ ملا نصرالدیـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت فاز خود را با رسم شکل توضیح دهید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت فکر نکن واسه بقیه لاتی ... . . . واسه ما هم لاتی! برو خودتو اصلاح کن! برو!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا باس گف: گرچ از پشت كوه اومدي و هيچي حاليت ني امااين دله مث سيب زميني بي رگ نيس ك انتظار داري فراموشت كنم...:(((((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: خدابیامرز بابام حق داشت میگفت شانس که برگردد،اسب در طویله خر گردد وگرنه تو به پست ما نمیخوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافگی یعنــی دلتنگ کســـی باشـــی که " نیست" بی تفاوت نسبت به کســـی باشـــی که "هست" خیـلـی درده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بضيا باس گف: از كفشمم پايينتري اين حيوونكيا حداقل توپا من... تورو بايد جايي انداخت ك تنها راه خلاص شدن ازت *سي*فون* باشه!!! ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا هم بايد گفت ............اوني كه از ديدنت كف ميكنه دلستره نه من !!!!!! واااالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام بايد گفت: . . . . . با خوردن حرف سوءهاضمه نميگيري پس يه كم زبون به دهن بگير!والاااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت:بیا عزیزم (5421***0921) اینم شماره پینوکیو یه زنگ بهش بزن ببین چجوری آدم شد! والا....! . . . بابا پینوکیو تو 14 قسمت آدم شد ولی تو هنوز آدم نشدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت اخه شکلات تورو چه به حل مشکلات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيام بايدگفت: . . . . خيال نكن شما ابوعلي سينايي و ما خر ملا نصرالدين... (اگه به روت نميارم خيال نكن از گندكاريات خبرندارم...بعله ه ه ه ه ه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضام باس گفت: کاری نکن یه جوری باهات رفتار کنم که تا حالا با اینترنت اکسپلوره رفتار نشده باشه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت عزیز من این چیز هایی که الان برا من تعریف کردی نشانه تخیل سرشارته ...!! واقعا باس بهت آفرین گفت .... والـــــــــا بااین چرت و پرتایی به اسم خاطرات برامون تعریف میکنن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا هم بايد گفت ................... دهنتو اندازه كلماتت باز كن! گنده تر از خودت بخواي حرف بزني بخيه لازم ميشي!!!!!! خخخخخخخ موافقا لاييك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت.... ببین عموجون،اون موقع که ما این کاری که الان افتخاره شماست رو گذاشتیم کنار، تو داشتی گریه میکردی، چون پسرخالت جغجغه شو بهت نمیداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقول حشمت فردوس به بعضیام باس گفت فک نکن تو ابن سینــایی مام سگــ ملا نصرالدیـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت فاز خود را با رسم شکل توضیح دهید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت فکر نکن واسه بقیه لاتی ... . . . واسه ما هم لاتی! برو خودتو اصلاح کن! برو!