بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـــــــضــــــیــــــا هیچوقتـــــــ گرسنهـــــــ نمیموننـــــــ√ چونــــــــ همیشهـــــــ حسرتــــــ ما رو میخورنــــــ√

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خیلی ساده و مهربان خطرناکن! کلاه که سرشان بذاری؛ خدا کلکِ تان را میکَنَد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گف: آفتابه هرچند از طلا،بازم جاش تو خلاس.....گفتم ک بدونی جات کجاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت خیالم از بابت قول قرارمون راحته..... چون جاشون خیلی امنه.... زیر پای تو.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺻﻔﺖ ” ﻋﻘـﺪﻩ ﺍﯼ ” ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﻦ بعضیاااا ﺭﺳــــﻤا ﺑﯽ ﻫﻮﯾــﺖ ﻣﯽ ﺷــــﻦ ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام که حالا تلفن خوش خیالت تو را مشترک مورد نظر من میخواند ؟! مورد نظر شاید ولی مشترک !؟ هه ، گفتم که خوش خیال است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اگه قرار باشه سمت هر سگی که پارس میکنه سنگ پرتاب کنم به هدفم نمیرسم.پس مزاحم نشو لطفا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا دو رکعت نماز نمیخونن ولی تو پستشون میزارن ▂▂▂▂▃▅▇خدا خیلی دوست دارم▇▅▃▂▂

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا تو بعضي وقتا فقط بايد بگي برو گمشو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــ بعضیآ باس گفتـــ ا گه اَز مَن خوشِت نمیآد بــِ دَرَکــ چُون مَــــن اصلا جوری برخورد نمیکنم کـ خوشتـ بیآد h r i

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ڪسے ڪـہ خَـــــرہ بحـث✖ نڪـن... ↩ سوارش شو پیـتـیـڪو پـیتیــڪو ڪن... والـــــــا....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك سيب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد مليونها جسد افتاد ولي بشر معني انسانيت را درك نكرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام باس گفت .. ... .... ..... . تو اگه بمب و موشک رو سر بچه ها هم ننداری بازم وحشی بودنت ثابت شده اس ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد.......... بعضی آدما رو هم شبا ساعت ۹ گذاشت دم در.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن ک در سرد ترین لحظه ها ب یاد توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﻮﻧَﻢ ﺑَﺮﺁﺕ ﺑﮕﻪ ﺭُﮎُ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ! ﻣﯿﺨﺂﻡ ﺳَﺮ ﺑِﻪ ﺗَﻨِﺖ ﻧَﺒﺂﺷﻪ ﻣُﺨﺂﻃَﺐِ ﺧﺂﺹ ! ﻣﺎﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺍﯾﻨﻢ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍﺱ ! ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﭽﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﯿﻠﯿﺎﺱ ارع اینجـــــــــــــــــــــــــــــوریاس

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـــــــضــــــیــــــا هیچوقتـــــــ گرسنهـــــــ نمیموننـــــــ√ چونــــــــ همیشهـــــــ حسرتــــــ ما رو میخورنــــــ√

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خیلی ساده و مهربان خطرناکن! کلاه که سرشان بذاری؛ خدا کلکِ تان را میکَنَد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گف: آفتابه هرچند از طلا،بازم جاش تو خلاس.....گفتم ک بدونی جات کجاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت خیالم از بابت قول قرارمون راحته..... چون جاشون خیلی امنه.... زیر پای تو.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺻﻔﺖ ” ﻋﻘـﺪﻩ ﺍﯼ ” ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﻦ بعضیاااا ﺭﺳــــﻤا ﺑﯽ ﻫﻮﯾــﺖ ﻣﯽ ﺷــــﻦ ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام که حالا تلفن خوش خیالت تو را مشترک مورد نظر من میخواند ؟! مورد نظر شاید ولی مشترک !؟ هه ، گفتم که خوش خیال است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: اگه قرار باشه سمت هر سگی که پارس میکنه سنگ پرتاب کنم به هدفم نمیرسم.پس مزاحم نشو لطفا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا دو رکعت نماز نمیخونن ولی تو پستشون میزارن ▂▂▂▂▃▅▇خدا خیلی دوست دارم▇▅▃▂▂

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا تو بعضي وقتا فقط بايد بگي برو گمشو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــ بعضیآ باس گفتـــ ا گه اَز مَن خوشِت نمیآد بــِ دَرَکــ چُون مَــــن اصلا جوری برخورد نمیکنم کـ خوشتـ بیآد h r i

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ڪسے ڪـہ خَـــــرہ بحـث✖ نڪـن... ↩ سوارش شو پیـتـیـڪو پـیتیــڪو ڪن... والـــــــا....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك سيب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد مليونها جسد افتاد ولي بشر معني انسانيت را درك نكرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی هام باس گفت .. ... .... ..... . تو اگه بمب و موشک رو سر بچه ها هم ننداری بازم وحشی بودنت ثابت شده اس ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد.......... بعضی آدما رو هم شبا ساعت ۹ گذاشت دم در.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن ک در سرد ترین لحظه ها ب یاد توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﻮﻧَﻢ ﺑَﺮﺁﺕ ﺑﮕﻪ ﺭُﮎُ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ! ﻣﯿﺨﺂﻡ ﺳَﺮ ﺑِﻪ ﺗَﻨِﺖ ﻧَﺒﺂﺷﻪ ﻣُﺨﺂﻃَﺐِ ﺧﺂﺹ ! ﻣﺎﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺍﯾﻨﻢ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍﺱ ! ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﭽﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﯿﻠﯿﺎﺱ ارع اینجـــــــــــــــــــــــــــــوریاس